Regler for udlån af skilte til arrangementer

Foreninger, landsbyråd, grundejerforeninger og ”gader” kan låne skilte og afmærkninger vederlagsfrit til brug for regulering af færdslen i forbindelse med arrangementer, gadefester, byfester og lignende.

Skiltene udlånes efter ”først til mølle” princippet.

Enkeltborgere og virksomheder henvises til private skiltefirmaer.

Forudsætning

Det er en forudsætning for lån, at skiltene forefindes hos Vej, Park og Natur, og at der foreligger en tilladelse fra Nyborg Kommune til råden over vej med tilhørende skilteplan.

Bestilling

Bestilling skal, senest 5 arbejdsdage før udlånet ønskes, sendes til Vej, Park og Natur med angivelse af, hvilket materiel der ønskes lånt.

Hent bestillingsskema her

Udlevering og tilbagelevering af materiel

Materiellet udleveres ved henvendelse på kontoret, i kontortiden, på Falstervej 15, 5800 Nyborg.

Der skal kvitteres for det udleverede materiel.

Materiellet skal tilbageleveres ved henvendelse på kontoret, i kontortiden, på Falstervej 15, 5800 Nyborg.

Ved tilbagelevering gennemgås materiellet og eventuelle ødelagte eller bortkomne effekter erstattes til nypris.

Der kvitteres for tilbageleveringen.

Erstatningsansvar

Låner er ansvarlig for opsætning af skilte og afmærkning jf. tilladelse og skilteplanen.

Undtagelser

Der er vedtaget særlige regler for Nyborg Kommunes egne arrangementer i Nyborg by, samt arrangementer der afvikles med særskilt bevilling, som f.eks. cykelløb.

Sidst opdateret 19. februar 2021