Udvalg, råd, nævn og foreninger

Her ses en oversigt over udvalg, råd, nævn, foreninger og udvalg som har relation til erhvervsområdet.

Erhvervs- og udviklingsudvalget

Træffer afgørelse i sager om erhvervs- og udviklingsopgaver i Nyborg Kommune.

Erhvervs- og Udviklingsudvalget 

Beskæftigelsesudvalget

Træffer afgørelse i sager om beskæftigelsesopgaver i Nyborg Kommune.

Beskæftigelsesudvalget 

Teknik- og Miljøudvalget

Træffer afgørelse i sager på det tekniske og miljømæssige område og i sager om arealanvendelse i Nyborg Kommune.

Teknik- og Miljøudvalget

Ad hoc udvalget for erhverv, handel og turisme

Nedsat som et udvalg under Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Udvalget skal komme med initiativer, der udvikler det positive samarbejde mellem erhverv, handel, turisme og kulturliv, så der kan trækkes flere borgere, virksomheder og turister til kommunen.

Ad hoc udvalget for erhverv, handel og turisme

Huslejenævnet

Behandler sager om uenighed mellem lejere og udlejere.

Huslejenævnet

Bevillingsnævnet

Behandler sager om alkoholbevilling. Se også alkoholbevilling under virksomhed.

Møder i 2017; 2. marts, 4. maj, 14. september og 30. november. Der er ikke offentlig adgang til møderne. 

Østfyns Erhvervsråd

Arbejder for at fremme erhvervsudviklingen og skabe grobund for nye virksomheder. Østfyns Erhvervsråd tilbyder virksomheder gratis rådgivning og information. Ligeledes arrangeres der særlige kurser for lokale iværksættere.

www.ostfyn.dk

LAG Nyborg

Lokal aktionsgruppe stiftet under reglerne i landdistriktsprogrammet. Aktionsgruppens formål er at fordele midler fra landdistriktsprogrammet til projekter, som skaber flere iværksættere og lokale arbejdspladser, fx kunst, fødevarer, erhvervsnetværk m.m. Projekterne skal skabe attraktive levevilkår i kommunens landdistrikter, og bidrage til stærkere sammenhæng mellem land og by.

www.lagnyborg.dk

Fiskeri LAG Fyn

Forening som støtter aktiviteter og jobskabelse i fynske kyst- og havneområder, hvor fiskeri har været eller er et traditionelt erhverv. Foreningen er åben for alle, som vil være med til at sætte mere fart på erhvervslivet og skabe nye job og gode levevilkår i deres område. De fynske kommuner har deltaget i etablering af Fiskeri LAG Fyn og har 2 repræsentanter i bestyrelsen.

Nyborg Handelsstandsforening

Arbejder på at markedsføre Nyborg og byens handlende.

www.nyborghandel.dk

Ullerslev Handelsliv

V. Eggert Christiansen

Ørbæk Borgerforening

V. Per Høegh 

Sidst opdateret 17. oktober 2018