Nyborg Kommune i Top 10

Seneste opgørelse fra Dansk Byggeri viser, at Nyborgs byggesagsbehandlingstider placerer kommunen på en flot 6. plads på landsplan.

Der er travlhed på byggesagskontoret, men når borgerne henvender sig med en ansøgning om byggetilladelse, skal de alligevel kun i gennemsnit vente ca. 11 dage på at få deres ansøgning behandlet. Det placerer kommunen i Top 10 af kommuner på landsplan med de laveste sagsbehandlingstider.

Og vi arbejder hele tiden på at blive bedre og optimere vores arbejdsprocesser. Derfor er det også besluttet, at en digital borger-tilfredshedsanalyse i forbindelse med byggetilladelser skal være med til at evaluere byggesagsbehandlingen. Det vil give mulighed for at forventningsafstemme nærmere med ansøgerne ud fra:

  • Hvad har fungeret godt?
  • Hvad kan blive endnu bedre? og 
  • Hvordan har borgere og virksomheder oplevet sagsbehandlingen generelt?

Mange byggesager er i dag komplicerede og involverer flere lovområder. Derfor er det helt afgørende, at der er en god dialog med ansøgerne, og at den kommunale forvaltning altid er klar til at ændre procedurer og tilgange, når behovene hos virksomheder og borgere ændrer sig.

Systemet kan bl.a. sortere, så der straks underrettes om negative besvarelser, eller hvis ansøger gerne vil ringes op. Det giver mulighed for, at der løbende kan rettes op på sagsbehandlingen.

For yderligere oplysninger, kontakt

Per Jespersen, teknik- og miljøudvalgsformand, tlf. 4038 8238, e-mail: pje@nyborg.dk 

Sidst opdateret 05. april 2017