Revurdering af miljøgodkendelse

Nyborg Kommune tager nu miljøgodkendelsen af husdyrproduktionen på Sorteåvej 4, 5853 Ørbæk op til en rutinemæssig revurdering.

Ved revurderingen overføres, ændres eller slettes vilkår i miljøgodkendelsen, og der kan meddeles nye vilkår. Revurderingen kan også føre til en opdatering af den miljøtekniske beskrivelse.

Enhver har ret til at se og kommentere sagens akter og kan anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når det foreligger. Det sker ved at kontakte Nyborg Kommune på e-mail: bcl@nyborg.dk eller Teknik- og Miljøafdelingen på tlf. 6333 7159 senest 25. april 2017.

Enhver har desuden ret til at kommentere udkast til afgørelse inden for en frist af 3 uger fra modtagelse.

Retten til at se sagens akter, herunder udkast til afgørelse og eventuelt supplerende materiale, finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. 

Sidst opdateret 03. april 2017