Markant tilfredshed med folkeskolerne i Nyborg

Den netop gennemførte forældretilfredshedsundersøgelse på skoleområdet i Nyborg Kommune viser, at kommunens forældre er mere tilfredse end på landsplan, samtidig med at tilfredsheden er steget siden sidste undersøgelse i 2015.

Alle forældre til børn på kommunens fire folkeskoler og to specialskoler modtog i oktober et spørgeskema, der spurgte ind til tilfredsheden på en skala fra 1-5, hvor 1 betyder meget utilfredshed og 5 betyder meget tilfreds. 1492 forældre valgte at svare, hvilket giver en svarprocent på 60 %.

Resultatet viser, at den samlede tilfredshed ligger på 3,9 hvilket er 0,2 over landsgennemsnittet.

- Der er i de seneste år sket markante forbedringer og investeringer på folkeskoleområdet i Nyborg Kommune og i kombination med medarbejdernes store indsats, er det rigtig positivt at forældrene samlet set er tilfredse med deres børns skole, udtaler formand for Skole- og Dagtilbudsudvalget Thomas Laursen.

Undersøgelsen er delt op i seks temaer:
Undervisningen, barnets trivsel, samarbejde mellem skole og hjem, skolens fysiske rammer, skolens ledelse, madordning.

Derudover spørges der også ind til skolefritidsordning, her er temaerne: Den pædagogiske indsats, samarbejdet mellem SFO og hjem, de fysiske rammer i SFO’en, madordning og generelt om valgmuligheder.

Et af de spørgsmål, der skiller sig positivt ud ift. landstallet er ”lærernes og pædagogernes arbejde med at tilrettelægge undervisningen i forhold til dit barns behov”. Her viser resultatet en tilfredshed på 3,7 hvilket er 0,4 over landstallet. Samtidig udtrykker forældrene en tilfredshed på 4,0 på spørgsmålet vedr. lærernes og pædagogernes arbejde med at få barnet til at føle sig tryg og glad.

- Vi har dygtige medarbejdere, der hver dag arbejder for at skabe den bedste læring og trivsel for eleverne. Det er dejligt, at forældrene værdsætter det, siger Jan Hermansen, skole- og kulturchef.

Det ser også ud til, at forældrene er tilfredse med personalets arbejde med at skabe en skoledag med motion og bevægelse. Her ligger tilfredsheden på 3,8 hvilket er 0,4 over landstallet.

Ligeledes er der stor tilfredshed med muligheden for at tale med skolens ledelse, når der er behov. Her ligger tilfredsheden på 3,9.

Det spørgsmål der vurderes lavest af forældrene, handler om trafiksikkerheden mellem skolen og hjemmet, som scorer 3,5 hvilket stadig er over middel.

- Nyborg Kommune kan kun være stolte af deres skoler. Der er mange ting der ser ud til at lykkes, konkluderer Jan Hermansen, skole- og kulturchef.

Undersøgelsen kan læses her

Skolernes egne rapporter offentliggøres efterhånden som de bliver behandlet af skolebestyrelserne.

For yderligere oplysninger, kontakt

Thomas Laursen, formand for Skole- og Dagtilbudsudvalget, tlf. 2180 7104.

Jan Hermansen, skole- og kulturchef,  tlf. 6333 7881.

Mette Helding Madsen, konsulent i Skole- og Kulturafdelingen, tlf. 6333 6875.

Sidst opdateret 11. december 2017