Referat fra konstituerende møde i Byrådet

Byrådet afholdt konstituerende møde i byrådssalen på Rådhuset tirsdag 5. december 2017.

På mødet blev borgmester, 1. og 2. viceborgmester og medlemmer af diverse udvalg, råd og nævn valgt.

Borgmester blev Kenneth Muhs (V), 1. viceborgmester Carsten Kudsk (O) og 2. viceborgmester Vibeke Ejlertsen (A).

Se referat fra Byrådets konstituerende møde her

Formænd og næstformænd i
Økonomiudvalget og fagudvalgene

 

Økonomiudvalget 
Formand Kenneth Muhs (V)
Næstformand Vibeke Ejlertsen (A)

Beskæftigelsesudvalget
Formand Vibeke Ejlertsen (A)
Næstformand Jørn Terndrup (V)

Erhvervs- og Udviklingsudvalget
Formand Peter Wagner Mollerup
Næstformand Martin Stenmann

Skole- og Dagtilbudsudvalget
Formand Suzette Frovin (F)
Næstformand Martin Huus (V)

Social- og Familieudvalget
Formand Anja Kongsdal (V)
Næstformand Rameesh T.Sambanther (A)

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
Formand Jan Reimer Christiansen (V)
Næstformand Sonja Marie Jensen (A)

Ældreudvalget
Formand Carsten Kudsk (O)
Næstformand Frits Christensen (A)

Kultur- og Fritidsudvalget
Formand Erik Rosengaard (V)
Næstformand Jesper Nielsen (A)

Teknik- og Miljøudvalget
Formand Per Jespersen (A)
Næstformand Søren Svendsen (V)

Sidst opdateret 06. december 2017