Tilbud til børn og unge med overvægt fortsætter i styrket udgave efter flot evaluering

Børn og unge med overvægt i Nyborg Kommune kan i fremtiden fortsat få hjælp og vejledning til at smide de ekstra kilo.

Det står klart efter, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har besluttet at forlænge og udvide projekt Fit&najs efter en fornem evaluering.

Bukserne sidder ikke længere helt så stramt, og der er kommet flere smil i hverdagen for de børn og unge, der igennem de sidste to år har været en del af Nyborg Kommunes projekt Fit&najs. Det er nogle af hovedkonklusionerne i den nyligt offentliggjorte evaluering af projektet. Næsten tre fjerdedele af børnene har reduceret deres overvægt, og 16 af børnene er nu helt normalvægtige. Som en ekstra bonus fortæller børnene og de unge, at de oplever mindre mobning, en mere positiv opfattelse af deres krop, og at deres livskvalitet og livsglæde er bedre end tidligere.  

- Med Projekt Fit&najs har Nyborg Kommune skabt rigtig gode resultater med et tilbud til børn og unge med overvægt. Det er vi i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget meget glade for, og derfor har  vi besluttet, at tilbuddet for overvægtige børn i alderen 6-14 år skal fortsætte” udtaler formanden for Sundheds- og forebyggelsesudvalget Frits Christensen.

Læs hele evalueringen af Projekt Fit&najs her

Fit&najs udvides til overvægtige unge

I Nyborg Kommune er ca. hvert tiende barn, der starter i skole og knap hver fjerde ung, der går ud af folkeskolen, enten overvægtig eller svært overvægtig. Der har gennem hele projektperioden været stor interesse for at deltage i tilbuddet og i alt 136 børn og unge har været eller er tilmeldt projektet. 

- Med et stadigt stigende antal børn og unge med overvægt i Nyborg Kommune, er der behov for et varigt tilbud, hvor børn og unge med overvægt og deres familier kan få den støtte og hjælp, som de har behov for. Dette gælder også for vores unge. Som noget nyt oprettes der derfor fra årsstiftet også et tilbud for overvægtige unge, Fit&najs UNG, som bygger de gode erfaringer fra projektet, slutter Frits Christensen.

Fit&najs UNG bliver et nyt tilbud for 15-18 årige unge med overvægt, der har lyst til at tabe sig. Fit&najs UNG består ligeledes af individuelle familiesamtaler og gruppeaktiviteter med fokus på kost og bevægelse. Tilbuddet starter 1. januar 2018.

Sådan kommer I med i Fit&najs og Fit&najs UNG

I kan tilmelde jer Fit&najs og Fit&najs UNG ved at trykke på nedenstående link og udfylde den elektroniske tilmeldingsblanket.

Link til elektronisk tilmelding

Det er også muligt at tilmelde sig ved at kontakte Sundhed og Forebyggelse, på telefon 6333 8109 (Fit&najs) eller 6333 8105 (Fit&najs UNG) eller via mail sund@nyborg.dk

Tilmelding kan ligeledes ske gennem sundhedsplejersken eller henvisning fra egen læge.

Fakta

  • Fit&najs og Fit&najs UNG tager udgangspunkt i Holbækmodellen, som er baseret på forskning og gode resultater fra Enheden for Overvægtige børn og unge på Holbæk Sygehus. 
  • Fit&najs og Fit&najs UNG indeholder individuelle samtaler og handleplan, gruppeforløb med lærerige madlavningsaftener for hele familien, guidet indkøbsture samt sjove og sociale motionsaktiviteter for børnene og de unge. 
  • Projekt Fit&najs er en del af Nyborg Kommunes strategi SAMMEN om det sunde liv – tidlig indsats vedrørende børn og unges overvægt. Læs mere her 
  • I skoleåret 2016/2017 var der 13,35 % overvægtige indskolingen og 23,87 % overvægtige i udskolingen. 
  • Den regionale sundhedsprofil fra 2013 viser, at 51,3 % af borgerne over 16 år i Nyborg Kommune er overvægtige.

Mere information

Læs Evalueringen af Projekt Fit&najs her

Læs mere om Fit&najs her

Læs mere om Fit&najs UNG her

For yderligere oplysninger, kontakt

Anna Ida Bundgaard, sundhedskonsulent, tlf. 6333 8109, e-mail: aib@nyborg.dk (Fit&najs)

Anne Mette Walmar Andersen, sundhedskonsulent, tlf. 6333 8105, e-mail: amwh@nyborg.dk (Fit&najs UNG) 

Sidst opdateret 18. december 2017