Borgermøde om trafiksanering i Skaboeshuse

Nyborg Kommune ønsker at invitere beboerne omkring Skaboeshuse til et borgermøde, hvor vi kan skabe en dialog, omkring nuværende og fremtidige trafikforhold.

I denne proces er det vigtigt for Nyborg Kommune, at I borgere kommer med jeres ideer og ønsker til ændringerne ved Skaboeshusevej.

Borgermødet finder sted:

Mandag 3. april 2017 kl. 18 på Nyborg Rådhus, Kantinen.

Nyborg Kommune vil under Borgermødet følge dagsorden:

  • Velkomst v/Per Jespersen
  • Skaboeshusevej, fysiske rammer
  • Formålet med trafiksanering
  • Virkemidler, redskaber og foranstaltninger der kan bruges
  • Forslag, ønsker og bemærkninger til området 

For yderligere oplysninger, kontakt

Anke Spur, vejingeniør, tlf. 6333 6838, e-mail: ansp@nyborg.dk

Sidst opdateret 14. februar 2017