Den regionale sundhedsprofil

'Hvordan har du det?' er et spørgsmål 2.500 borgere i Nyborg Kommune i denne tid får stillet.

Borgerne er blevet udvalgt til at indgå i Danmarks største undersøgelse om borgernes trivsel og sundhed. På landsplan vil ca. 300.000 danskere over 16 år modtage spørgeskemaet.

Det er tredje gang at undersøgelsen gennemføres og svarene er med til at give et godt indblik i, hvordan borgernes trivsel, sundhed og sygdom har udviklet sig over perioden fra 2010 til 2017.

- Svarene fra undersøgelsen er et vigtigt redskab for os som kommune i arbejdet med at forbedre både forebyggelsen og behandlingen af sygdomme. Det giver os et overblik over, hvor der er størst brug for, at vi sætter ind med sundhedsindsatser for borgerne, udtaler formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Frits Christensen (A). Han opfordrer derfor de borgere, der er blevet udvalgt til at deltage, til at svare på spørgeskemaet, så undersøgelsen giver de mest brugbare resultater.

Spørgeskemaet sendes til borgerne via deres e-boks og pr. brev til de borgere, der ikke har en digital postkasse. Undersøgelsen gennemføres fra februar til april måned 2017. Bag undersøgelsen står de fem regioner, Danske Regioner, Statens Institut for Folkesundhed, Sundhedsstyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet. 

Læs mere om "Hvordan har du det" her

For yderligere oplysninger, kontakt

Frits Christensen, formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, tlf. 7255 7254, e-mail: frc@nyborg.dk.
Tine Kongsted Eefsen, konsulent, tlf. 6333 8102, e-mail: tke@nyborg.dk.

 

Sidst opdateret 17. februar 2017