Den tyske ambassadør i Danmark kommer til Nyborg

I forbindelse med 500 året for Reformationen besøger den tyske ambassadør i Danmark Nyborg Slot.

Foto: Østfyns Museer

Besøget understreger Nyborgs historiske betydning under Reformationen og byens tætte bånd til Reformationens åndelige hovedstad, Wittenberg, i Tyskland. Besøget sker i forbindelse med et arrangement i Christian 3.s riddersal på Nyborg Slot, der markerer begyndelsen på de mange aktiviteter i Nyborg i anledning af 500-året for Reformationens begyndelse.

Hvis den danske konge i Nyborg, Christian 3. og Martin Luther i Wittenberg havde haft adgang til Messenger, ville de to uden tvivl have brugt det sociale medie til at kommunikere dagligt. Tilbage i 1500-tallet var de var nære venner livet igennem, og den magtfulde danske konge støttede sin tyske ven og reformator både politisk og økonomisk. Den historie bliver nu vakt til live under Reformationsjubilæet i år. Det hele kickstartes med et lukket arrangement den 25. februar 2017 kl. 16-18.30 med deltagelse af den tyske ambassadør Claus Robert Krumrei. Det foregår i riddersalen på Nyborg Slot, hvorfra det nye protestantiske kongerige skulle regeres efter Reformationens indførelse.

- Ambassadørens besøg understreger den stærke historie, der er mellem Nyborg og Wittenberg. Den er en del af den større fælles dansk-tyske historie. Derfor glæder vi os over ambassadørens besøg, som vil understrege de gode relationer og stærke kulturelle bånd, der er mellem landene, siger borgmesteren i Nyborg, Kenneth Muhs.

Nyborg Kommune og Folketingets Reformationskomité har hver støttet Østfyns Museer med kr. 250,000 i forbindelse med markeringen af 500 året for starten af Reformationen.

Museet belyser Nyborgs hovedrolle under Reformationen jubilæumsåret igennem, og ambassadør Claus Robert deltager i museets lukkede arrangement 25. februar, hvor årets aktiviteter bliver præsenteret.

- Danmark og Tyskland har alt andet lige haft meget stærke historiske, økonomiske og kulturelle bånd gennem historien. Der har været konflikter og krige, men også stærk kulturel påvirkning og udveksling – blandt andet under Reformationen. Nyborg og Wittenberg var dengang tæt forbundne, og Nyborg spillede en stor rolle på Reformationstiden. Den ukendte side af historien vil vi gerne bruge jubilæumsåret til at fortælle om, siger afdelingsleder ved Nyborg Slot, Janus Møller Jensen. 

Byerne Nyborg og Wittenberg ligner hinanden i den middelalderlige byplanlægning, og det er ikke tilfældigt. Efter Reformationen om- og tilbyggede Christian 3. i stor stil både slot, bastioner og Nyborg by – den første kongelige residensby i det nye, reformerte verdensbillede. Mens Wittenberg var Reformationens åndelige hovedstad, var Nyborg den verdslige – den jordiske hovedstad for Reformationen.

Brevvekslingen var hyppig mellem den danske konge og den tyske reformator Martin Luther, som slog sine berømte teser op i protest mod den katolske kirke i 1517 og dermed udløste de begivenheder, der førte til reformationerne i Europa. Christian 3. var den stærkeste blandt de nordeuropæiske protestantiske fyrster, og hans støtte til Martin Luther spillede en vigtig rolle for reformationens udbredelse.

- Den side af Reformationen er der ikke mange, der kender, og del af historien vil vi nu bruge jubilæet til at belyse. Det gør vi via mange aktiviteter i løbet af året, og Nyborgs rolle og betydning vil komme til at fremstå i et nyt lys, når jubilæumsåret er afsluttet, vurderer Janus Møller Jensen.

Mange aktiviteter i løbet af året

Året igennem vil Østfyns Museer fortælle om Nyborgs betydning under Reformationen, bl.a. i særudstillingen ”Tro!”, der åbnes på Nyborg Slot 7. april. Derudover vil der være aktiviteter og events, foredrag og seminarer, bogudgivelser og mange andre tiltag, der skal sætte fokus på den dramatiske historie om overgangen til den nye tro i Danmark med Nyborg som omdrejningspunkt for formidlingen. Det hele starter altså 25. februar i Christian 3. riddersal på Nyborg Slot ved et lukket arrangement.

Se de mange aktiviteter i kalenderen på www.nyborgslot.dk

For yderligere oplysninger, kontakt

Janus Møller Jensen, afdelingsleder Nyborg Slot & Borgmestergården, tlf. 6531 0207, mobil: 2396 2076, e-mail: jmj@ostfynsmuseer.dk

Sidst opdateret 22. februar 2017