Fødevare-Klyngen i Nyborg står sammen om at tiltrække medarbejdere i praktikforløb

Seks fødevareproducerende virksomheder i Nyborg Kommune er gået sammen i en fødevareklynge med det formål at skabe flere arbejdspladser.

Klyngen er i samarbejde med Jobcenter Nyborg omdrejningspunkt, når det drejer sig om at kvalificere medarbejdere, der gerne vil arbejde i fødevarevirksomheder. Ledige borgere får via 4 ugers motiverende praktikforløb på fødevarevirksomheden, et grundigt indblik i de arbejdsopgaver som virksomhederne har behov for bliver løst.

Fødevarevirksomhederne er kendetegnet ved, at de er sammenlignelige når det gælder hvilke kvalifikationskrav de har til medarbejdere i produktionen, bl.a. kræves der altid et truckcertifikat og et hygiejnebevis for at blive en del af holdet. Når fødevarevirksomhederne og Jobcenter Nyborg mødes hver 2. måned, sørger Jobcenter Nyborg for, at kandidaterne bliver opkvalificeret med truckcertifikat og hygiejnebevis, og at den ledige borger efterfølgende tilmeldes et vikarbureau. Når borgeren er tilmeldt et vikarbureau, er det en kvalitetssikring som betyder, at fødevarevirksomheden efter behov og i spidsbelastninger, løbende kan trække på de gode kandidater igen, og at medarbejderen nu allerede er et kendt ansigt i virksomheden, og er lønsom fra dag et og i sidste ende kan få et ordinært job.

- Samarbejdet med fødevareklyngen er altså en win-win situation for alle parter, udtaler formand for Beskæftigelsesudvalget Vibeke Ejlertsen og fortsætter - Jobcenter Nyborg får ledige borgere ud i aktivitet, fødevarevirksomhederne får kvalificeret deres medarbejdere, og kan fremadrettet nemt rekruttere samme kandidat via vikarbureauet. Samtidig er de ledige borgere blevet opkvalificeret og motiveret til netop det som borgeren ønsker at beskæftige sig med, og er samtidig blevet endnu bedre rustet til et ordinært job. Ved at samarbejde Jobcenter og virksomheder imellem, kan vi således sikre det rigtige match mellem medarbejder og virksomhed som er altafgørende.

For yderligere oplysninger, kontakt

Vibeke Ejlertsen, formand for Beskæftigelsesudvalget, e-mail: vej@nyborg.dk, tlf. 4082 7254.

Sidst opdateret 20. februar 2017