Ny organisering af specialskolerne i Nyborg Kommune

Skole- og Dagtilbudsudvalget har på mødet 8. februar 2017 drøftet ny organisering af specialskolerne i Nyborg Kommune.

Forslaget argumenterer for en sammenlægning af de to specialskoler Rævebakkeskolen og Nyborg Heldagsskole med virkning fra august 2018, men fortsat bestående af to matrikler.

Baggrunden for forslaget er ikke sparehensyn, men hensynet til kvalitetsudvikling inden for ledelse, pædagogik, udvikling af tilbud og administration.

Baggrund for forslaget er, at hhv. Nyborg Heldagsskole og Rævebakkeskolen er kendetegnede ved, at elevtallet gennem de senere år har udviklet sig kraftigt - Rævebakkeskolen har haft faldende elevtal og Nyborg Heldagsskole stigende elevtal.
Udviklingen giver anledning til at overveje skolernes bæredygtighed såvel elevtalsmæssigt, pædagogisk som ledelsesmæssigt. Et vist volumen i elevtallet er en forudsætning for et dynamisk pædagogisk miljø og for at kunne fastholde og udvikle kompetencerne på skolerne.

En sammenlægning mellem videnområderne må ikke ske på bekostning af den specialisering, der kendetegner de to skoler i dag. Nye indsatser skal ses som en udbygning af de eksisterende – ikke i stedet for. For at skabe overblik over og udvikle nye indsatser er det en fordel med en samlet ledelse, hvilket også vil være den bedste forudsætning for bedre koordinering i opbygning og udvikling af kompetencerne på skolerne. Som ansat på skolerne vil man på den nye specialskole få mulighed for et bredere arbejdsfelt og dermed jobmæssigt større sikkerhed for ansættelse på trods af udsving i elevantal.

For yderligere oplysninger, kontakt

Jan Hermansen, skole - og kulturchef, tlf. 6333 7881, e-mail: jhe@nyborg.dk

Helle Kjærhus Nørgaard, pæd./adm. konsulent, tlf. 6333 6872, e-mail: hekn@nyborg.dk

Sidst opdateret 13. februar 2017