Nyborg Slot sætter spot på Reformationen med tre spændende foredrag

I 2017 markeres 500-året for Reformationen i Europa. Det er en begivenhed af største betydning for Danmark og for Nyborg.

Nyborg Slot og det unikke byrum, som Christian 3. skabte omkring slottet fra Resens Atlas udgivet i 1677. Til venstre for slottet ses fæstningen, der kom til senere, anlagt tværs igennem slotssøen

Gennem hele året sætter Nyborg Slot og Nyborg Kommune spot på den dramatiske historie. Aktiviteterne begynder officielt ved et arrangement i riddersalen på Nyborg Slot 25. februar. Men allerede onsdag 22. februar tyvstarter vi markeringen med det første foredrag i en foredragsrække, der foregår i Christian 3.s riddersal på Nyborg Slot.

Foredragsrækken er en del af de mange aktiviteter og events, der er planlagt af Østfyns Museer og Nyborg Kommune i løbet af året. Foredragene sætter spot på de dramatiske begivenheder fra hver sin vinkel og de foregår i den samme riddersal, hvorfra Christian 3. ville regere sit nye protestantiske kongerige.

Foredragene foregår tre onsdage i henholdsvis februar, marts og april. De er et led i bestræbelserne på at udbrede kendskabet til historien om Nyborgs rolle i reformationshistorien, som ikke er ret kendt hverken uden for eller inden for Nyborgs grænser.

- Vi har en stor opgave i at formidle den historie. Det gælder ikke mindst lokalt, hvor historien også er en central del af hele verdensarvsfortællingen. Faktisk er den historiske bymidte i alt væsentligt identisk med Christian 3.s reformationshovedstad, den byplan og de byrum som kongen formede i den nye tros ånd, fortæller afdelingsleder ved Nyborg Slot, Janus Møller Jensen.

Det er også temaet for det første foredrag med titlen Reformationskongen Christian 3. og Nyborg Slot ved leder af afdelingen for Landskab og Arkæologi ved Østfyns Museer, Claus Frederik Sørensen. Den 22. februar kl. 19-21 fortæller han mere om de mange omfattende ændringer som Christian 3. igangsatte i perioden 1540-1559 for at omdanne Nyborg til en moderne residens- og hovedstad i det nye protestantiske Danmark.

De øvrige foredrag, der ligeledes vil foregår i Christian 3. riddersal, er ved professor emeritus Martin Schwarz Lausten, der vil fortælle om Luthers ven og reformatoren, der udgav den nye danske kirkeordinans og sag og arbejde i Nyborg, Johann Bugenhagen og ved museumsdirektør Erland Porsmose, der vil fortælle om magtkampene i kongefamilien i forbindelse med trosskiftet og Nyborg centrale rolle i den sammenhæng.

Læs mere om programmet på www.nyborgslot.dk

For yderligere oplysninger, kontakt

Janus Møller Jensen, afdelingsleder Nyborg Slot & Borgmestergården, tlf. 6531 0207, mobil: 2396 2076, e-mail: jmj@ostfynsmuseer.dk

Sidst opdateret 21. februar 2017