Nye projekter skal bringe borgere tættere på arbejdsmarkedet

Jobcenter Nyborg har i løbet af efteråret 2016 søgt eksterne midler fra en række puljeprojekter hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der skal understøtte og udvikle jobcentrets indsatser for ledige borgere.

Processen har resulteret i tilskud til følgende seks projekter:

  • Udbredelse af brobygningsforløb (2016-2017)
  • Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb (2016-2018)
  • Opkvalificering af rehabiliteringsteams (2016-2017)
  • Jobrettede samtaler 2 (2016-2018)
  • Udvikling i fleksjob (2017-2018)
  • Uddannelsesambassadører (2017-2018)

Projektet til udbredelse af brobygningsforløb har særligt fokus på ungeindsatsen, mens projekterne til særligt tilrettelagte virksomhedsforløb, opkvalificering af rehabiliteringsteams og udvikling i fleksjob primært fokuserer på at bringe udsatte borgere tættere på arbejdsmarkedet. Endelig bidrager projekterne jobrettede samtaler 2 og uddannelsesambassadører til at sikre en målrettet indsats for borgere, som er forholdsvist tæt på det ordinære arbejdsmarked.

Samlet set tilfører ovenstående projekter 4.596.642 kr., der frem til udgangen af 2018 skal være med til at dække udgifter til løn og kompetenceudvikling gennem projekterne.

- Vi er meget tilfredse med, at vi er lykkedes med at tilføre eksterne midler til videreudviklingen af vores arbejde med borgerne – specielt fordi de seks projekter ikke blot er afgrænset til en enkelt målgruppe, men i stedet favner bredt på tværs af målgrupper, så vi på den måde skaber et solidt fundament for alle vores borgere, udtaler formand for Beskæftigelsesudvalget Vibeke Ejlertsen.

For yderligere oplysninger, kontakt

Vibeke Ejlertsen, formand for Beskæftigelsesudvalget, mobil: 4082 7254.


Sidst opdateret 07. februar 2017