Aktive Størrelser

Som en del af Projekt Aktive Størrelser har 15 børn i 12 uger skiftet sofaen og deres almindelige hverdag ud med en sjov, anderledes og aktiv hverdag med skolegang, nye venner og masser af leg og bevægelse.

Logo fra sundhedsprojektet 'Aktive Størrelser'

Med fokus på trivsel og fællesskab er formålet med projektet at skabe vægttab og motivation til en sundere livsstil blandt børn i 10-14 års alderen – og forløbet har da også været startskuddet til en ny hverdag med en sundere livsstil for de deltagende familier.

Fra overvægt til ligevægt – seje børn brød kurven

Med højt humør og jernvilje har børnene tilsammen tabt knap 115 kg. Dette svarer til et gennemsnitligt vægttab på 7,7 kg per barn. Dette imponerende vægttab har for hvert tredje barn betydet, at de nu er normalvægtige. Foruden det flotte vægttab har alle børn fået en bedre kondition, og også deres trivsel er blevet bedre. Flere forældre har efter forløbet fortalt, at deres børn er blevet både gladere, mere udadvendte og selvsikre.

En ny og anderledes hverdag med sjove aktiviteter og holdånd

Fra tidlig morgen til 18.30 har børnene deltaget i fysiske aktiviteter og bevægelse, praktisk madlavning og spisning, boglig undervisning samt udflugter i lokalområdet omkring Herrested Skole. Hver uge har forældre og søskende deltaget i forældreaftener med fælles madlavning, sjove aktiviteter og hyggeligt samvær. Her er der også dannet netværksgrupper, som familierne også fremadrettet er tilknyttet i forbindelse med projektets opfølgningsperiode. Børnene har igennem hele forløbet sovet hjemme, ligesom de har haft seks friweekender, hvor familierne på egen hånd har prøvet kræfter med den nye og aktive livsstil.

I samarbejde med lokale idrætsforeninger har de prøvet kræfter med latinamerikanske rytmer, da der var zumba på programmet, testet deres holdånd på volleyballbanen, spillet kroket mod de voksne i projektet og meget andet.

Hvad så nu?

Som en del af projektet igangsættes der nu et 18 måneders opfølgningsforløb med jævnlige møder. Her står aktiviteterne på madlavning og bevægelse ligesom familierne får mulighed for at dele erfaringer i netværksgrupperne og hjælpe hinanden med de udfordringer, de hver især måtte møde i deres videre arbejde med at fastholde en sund og aktiv hverdag. Selvom forløbet på Herrested Skole er slut og børnene er tilbage i deres vante rammer, slippes familierne altså ikke helt.

Fakta om Projekt Aktive Størrelser

Projekt Aktive Størrelser er et partnerskabsprojekt mellem Syddansk Universitet og Nyborg Kommune. Projektet er en del af Nyborg Kommunes strategi for tidlig indsats vedrørende børn og unges overvægt, og det skal således være med til at bremse udviklingen af overvægt på lang sigt.

For yderligere oplysninger, kontakt

Malene Manniche Hansen, sundhedskonsulent, tlf. 6333 8104, e-mail: mamh@nyborg.dk

Sidst opdateret 23. januar 2017