Fra traditionel institution til plejecenter med stjernestunder

Projekt Svanedammen – fra traditionel institution til plejecenter med stjernestunder bliver en realitet.

Plejecenter Svanedammen

Beboerne på Plejecenter Svanedammen kan i løbet af 2017 se frem til nye og spændende omgivelser. Tirsdag 24. januar meddelte Sundheds- og Ældreministeriet, at de har bevilliget 519.616 kr. til bl.a. maling, døgnreguleret belysning og personliggørelse af indgangspartierne til beboernes boliger. Pengene kommer fra puljen til demensegnet ombygning og indretning og skal i endnu højere grad sikre gode omgivelser for Plejecenterets demente beboere.

Allerede til marts forventes renoveringen at starte, hvilket bl.a. betyder, at beboerne får deres egen postkasse, små huslygter, navneskilte efter eget valg samt en helt ny dør til deres boliger. Tanken er, at de nye indgangspartier så vidt muligt skal ligne beboernes gamle, så det dermed giver en større følelse af hjemlighed og samtidig bliver lettere at finde tilbage igen.

Hjerterum og husrum: Et hus der omfavner beboerne

Formand for Ældreudvalget Carsten Kudsk glæder sig på vegne af beboerne. - I takt med at vi får flere og flere demente borgere i kommunen, er det alfa omega, at vi hele tiden er på forkant på vores plejecentre. Det lyder måske simpelt, men vi ved af erfaring, at disse små ting, gør en verden til forskel for beboerne og skaber meget mere mening i deres hverdag. Derfor er jeg utrolig glad for, at projektet bliver en realitet allerede nu.

Renoveringen giver gangarealerne et meget mere hjemligt og hyggeligt udtryk med mulighed for små oaser – f.eks. med legetøj til børn eller siddearrangementer med mulighed for at høre musik, og der vil blive opsat lys, der følger døgnrytmen.

- Vi ved, at dygtige medarbejdere er vigtige for en omsorgsfuld demenspleje, men vi kommer ikke uden om, at rammerne også spiller en stor rolle. Her på Svanedammen har vi aldrig manglet hjerterum – men til tider har vi godt kunne ønske os lidt mere husrum. Det får vi nu muligheden for at gøre noget ved, og jeg glæder mig meget på beboernes og personalets vegne, udtaler Annette Fabricius Günther Pedersen, centerleder på Plejecenter Svanedammen.

I alt har Ministeriet modtaget 97 ansøgninger, heraf fik 48 af projekterne et positivt svar.

For yderligere oplysninger, kontakt

Carsten Kudsk, formand for Ældreudvalget, tlf. 6089 9424, e-mail: cku@nyborg.dk

Annette Fabricius Günther Pedersen, centerleder Plejecenter Svanedammen, tlf. 2034 2422, e-mail: anfa@nyborg.dk 

Sidst opdateret 26. januar 2017