Information til borgerne i områder berørt af vandstandsstigninger

Fyns sydkyster, Langeland og Ærø rammes i aften af et kraftigt blæsevejr med vinstød op til stormstyrke.

Blæsevejret starter ved midnat og topper ved 3-tiden i nat.

I den forbindelse advares borgerne imod nedfaldne tagsten, væltede træer og grene på kørebanen m.v.

Vandstandsstigninger

DMI har varslet vandstandsstigninger primært på Sydfyn, Ærø og Langeland på mellem 1.3  - 1.8 meter over daglig vande.

Det betyder, at især Assens, Fåborg, Svendborg, Langeland og Ærø rammes af vandstandsstigninger, der primært rammer havneområder, lavtliggende dæmninger, sommerhusområder, hvor der må forventes oversvømmelser.

Beredskab Fyn stiller fra i morgen 4. januar kl. 06.00 sandsække til rådighed for borgerne i de udsatte områder.

Sandsækkene er hjælp til selvhjælp og til eget forbrug og kan afhentes på følgende lokaliteter:

Assens Kommune

Falck Assens, Faaborgvej 83, 5610 Assens
Brandhuset på Helnæs, Helnæs Byvej, 5631 Ebberup

Faaborg/ Midtfyn Kommune

Falck Faaborg, Engvej 5, 5600 Faaborg

Svendborg Kommune

Beredskab Fyn, Poul Smeds vej 20, 5700 Svendborg

Langeland Kommune

Falck Rudkøbing, Reberbanen 41, 5900 Rudkøbing

Nyborg Kommune

Beredskab Fyn Skaboeshusevej 102, 5800 Nyborg

Ærø Kommune

Marstal Brandstation, Gasværksvej 16, 5960 Marstal

Beredskab Fyn vil sammen med Fyns Politi og andre myndigheder koncentrere sin indsats om at sikre, at ingen borgere kommer til skade, ligesom beredskabet vil forsøge at sikre vigtige bygninger, elforsyning m.v. og kritisk infrastruktur, således at redningskøretøjer kan komme frem.

Borgerne opfordres at sikre privat ejendom med sandsække.

Desuden opfordres borgerne til at holde sig væk fra oversvømmede områder, og efterkomme myndighedernes anvisninger.

Borgerne kan hente hjælp ifbm. sikring af ejendom i vedlagte folder

Med venlig hilsen
Beredskab Fyn

Sidst opdateret 04. januar 2017