Kunst- og kulturprojekt Mod.Strøm

Nu har du mulighed for at deltage i det storstilede kunst- og kulturprojekt Mod.Strøm, der revitaliserer og iscenesætter glemte, oversete eller uudnyttede steder på Fyn og øerne.

Du kan søge midler til at gennemføre kunst- og kulturprojekter i stor og mindre skala under Mod.Strøm festivalen i Nyborg Kommune, der finder sted i perioden 8.-17.september 2017.

Der er flere muligheder

Du kan byde ind med ansøgninger til hovedprojekter, der skal foregå på Slipshavn. Du kan søge op til 100.000 kr. til et hovedprojekt, der bl.a. skal forholde sig til stedets historie, æstetik og kvalitet.
 
Du kan også vælge at byde ind med pop-up projekter, der skal foregå på andre glemte, oversete eller uudnyttede steder i Nyborg Kommune, og som skal forholde sig til Mod.Strøms grundidé:

– at iscenesætte eller formidle et sted, som fortjener mere synlighed. Du vælger selv hvilket sted, du vil arbejde med. Du kan søge om et max beløb på 10.000 kr. til pop-up projekter. 
 
Du vil kunne læse meget mere om ansøgningskriterierne til hoved- og pop-up projekter og få et større indblik i Slipshavn på vores hjemmeside, som løbende opdateres.

På vores hjemmeside kan du også se, hvilke hovedlokaliteter der er valgt i andre kommuner.

Om Mod.Strøm

Mod.Strøm understøtter

  • kreativiteten på Fyn og øerne
  • mennesker med drømme, visioner og skabertrang

Samtidig gør Mod.Strøm op med billedet af Fyn og øerne som et udkantssted, hvor tingene er gået i stå.
 
Kulminationen på Mod.Strøm er den fælles fynske Mod.Strøm festival fra 8.-17.september 2017.  Her vil kunstnere, kulturaktører og borgere præsentere kunst-og kulturprojekter på steder, der førhen havde en form for liv, og nu er på vej til et nyt.

Gennem afholdelsen af eksempelvis udstillinger, koncerter og forestillinger forholder projektets aktører sig til kvaliteterne i det liv, der var engang og i de muligheder for liv, der kan genereres gennem kunst- og kulturaktiviteter.

Festivalen giver således plads til nye drømme og visioner for Fyn og øerne og skaber rum for møder, samtaler, refleksioner og samarbejder mellem mange typer af borgere og aktører.
 
Du kan se mere om festivalen her

Sidst opdateret 03. januar 2017