Kulturfærgen M/F Broen

– et nationalt ikon og oplevelsessted for sammenbindingen af ø-riget Danmark.

Projektet ”Kulturfærgen M/F Broen” har til formål at sikre Danmarks sidste bevarede Storebæltsfærge fra den klassiske færgetid for at skabe en forståelse af færgefartens betydning for sammenbindingen af kystlandet og ø-riget Danmark.

Ikon for sammenbindingen af Danmark

Kystlandet Danmark består af rigtig mange øer, som gør riget til en næsten umulig statskonstruktion at opretholde. Ikke desto mindre har ø-riget en 1000-årig historie – ikke mindst takket være færgefarten mellem øerne og specielt Storebæltsoverfarten. Fra vikingetidens slutning og helt frem til 1997 var Storebæltsfærgerne nøglen til rigets sammenbinding; den nøgle som i dag er erstattet af bro og tunnel. For danskerne har færgerne igennem århundreder udgjort mødet med det maritime Danmark og med landets sammenbundne særegenhed. Nu er Storebæltsfærgerne historie og kun en enkelt danskbygget Storebæltsfærge er tilbage i Danmark: ”M/F Broen”, der blev indsat som automobilfærge i Nyborg Inderhavn i 1952. Det er således nu, der skal handles, hvis den færgehistorie, der har spillet en central rolle for Danmark, skal sætte sig et fysisk minde i 1:1.

Projektet ”Kulturfærgen M/F Broen” har til formål at sikre færgen ”M/F Broen” som et nationalt ikon og oplevelsessted for derved at fremme forståelsen af Danmarks særegne kystkarakter og landets maritime kulturarv, der har haft afgørende betydning for vores identitet, landets historie samt internationale relationer.

Kort om M/F Broens historie

”M/F Broen” blev bygget på Frederikshavn Værft i 1951 og indsat på ruten Nyborg-Korsør i 1952. For sin tid var det en topmoderne færge: En hurtig, isbrydende færge med plads til 70 biler, der – jævnfør navnet – blev set som den endegyldige løsning, ”den flydende bro”, på datidens store udfordringer med lange bilkøer i Nyborg og Korsør. Den var danskbygget og -designet ned til mindste detalje. ”M/F Broen” sejlede på ruten Nyborg-Korsør frem til 1957, hvor bilfærgerne flyttede til Knudshoved-Halsskov. ”M/F Broen” flyttede med og sejlede der indtil 1966, hvor den blev indsat på Århus-Samsø-Kalundborg-overfarten. Her sejlede den indtil 1992, hvorefter den fik en ny funktion som diskoteksfærge. Den sidste fest blev holdt i Odense nytårsaften 2014. Siden foråret 2015 har ”M/F Broen” fået en midlertidig placering ved DSB-arealerne i Nyborg.

”M/F Broen” er meget velbevaret. I det ydre er færgen stort set bevaret i sin oprindelige form. På vogndækket er der indrettet diskotek – men netop i form af en opsat indre skal, hvorfor både dørk og loft er intakte. Maskinrummet er fuldstændig intakt – endda med værksteder – ligesom rygersalonen, kommandobroen og kongesalonen samt kahytterne i nederste dæk er forholdsvist velbevarede. Færgen har aldrig været udsat for gennemgribende ombygninger og har således en høj grad af autenticitet.

Kulturfærgen ”M/F Broen” i tørdok

Af bevarings- og driftsmæssige årsager placeres ”M/F Broen” i en tørdok. Tørdokken etableres ved det gamle automobilfærgeleje i Nyborg Inderhavn – præcis der, hvor færgen oprindeligt lagde til. Bilfærgelejet blev anlagt i 1930 ved Kongens Skibsbro – med et 1500-tals skib som første fundament – og er på denne vis et mytisk sted. Både Kongens Skibsbro og fortøjningspullerterne fra automobilfærgetiden er der stadig. Ved en placering på det autentiske overfartssted aktiveres historien om det århundredgamle mødepunkt mellem Øst- og Vestdanmark. På denne plads ved Kongens Skibsbro etableres en tørdok til ”M/F Broen”. Inspirationen til den valgte tørdoksløsning er fundet i Bristol, England. Her ligger det 98 meter lange passagerskib ”SS Great Britain” – et jernskib fra 1845 – placeret i en tørdok med glasoverdækning, der overrisles med vand. Herved skabes et overdækket rum omkring skibet i tørdokken, mens vandet giver en illusion af, at skibet ligger i vandet. Det tilstræbes endvidere at bibringe tørdokken en skulpturel kvalitet. En løsning med en færge i tørdok vil være en nyskabelse ikke bare i Danmark, men formodentlig også på verdensplan. Som sådan må konstruktionen også i sig selv forventes at have en stor attraktionsværdi.

Visionen for det færdige tørdoksprojekt er, at ”Kulturfærgen M/F Broen” vil fungere som et nationalt ikon for Storebæltsoverfarten, men også at færgen gøres til en levende kulturfærge – med andre ord til et demokratisk mødested for alle – som da den i sin tid sejlede på Storebælt. Som ”kulturfærge” vil færgen dels rumme originale interiører, genskabte mødesteder på café- og restaurantdækket samt udstillinger om overfartshistorien igennem århundreder. Samlet regnes der med et årligt besøgstal på omkring 60.000 inklusive events, hvoraf de 35.000 er betalende gæster.

Projektets dele

 1. Køb af færgen ”M/F Broen” samt udvendig istandsættelse heraf
 2. Indretning af glas- og vandoverdækket tørdok ved Kongens Skibsbro og placering af ”M/F Broen” heri
 3. Etablering af trappe- og elevatortårn med adgang til færgens dæk og til tørdokken
 4. Indretning og tilgængeliggørelse af de enkelte skibsdæk
 5. Forsknings- og formidlingsindsats i forbindelse hermed
 6. Etablering af et nyt havnebyrum ved Kongens Skibsbro
 7. Organisering af omtrent 100 frivillige til vedligeholdelses- og formidlingsopgaver.

Organisation og økonomi

Projektet ejes af en selvejende institution/fond med en uafhængig bestyrelse. I den foreløbige bestyrelse indgår:

 • Lars Nørby Johansen (tidligere direktør for Falck, formand for bl.a. SDU)
 • Jens Oddershede (tidligere rektor for SDU)
 • Karin Riis Jørgensen (tidligere medlem af Europa Parlamentet)
 • En repræsentant for Nyborg Kommune (borgmesteren)
 • En repræsentant for Østfyns Museer (formand eller næstformand)

Bestyrelsen kan efter behov udvides med en repræsentant for hver af de deltagende fonde.

Sideløbende etableres en faglig referencegruppe med repræsentation fra SS Great Britain, Danmarks Jernbanemuseum, MS Søfart, Fregatten Jylland og Svendborg Museum, som alle bakker projektet op. En sådan referencegruppe skal sikre projektets faglige forankring.

Nyborg Kommune har godkendt tørdoksløsningen og færgens placering på den oprindelige plads. Endvidere har kommunen fra og med 2018 afsat en årlig driftsstøtte på 600.000 kr. til projektet, såfremt anlægsprojektet realiseres ved fondsstøtte. Nyborg Kommune ejer arealet, hvor tørdokken skal etableres og havnepladsen omkring, og stiller det til rådighed for projektet. Kommunen yder den fornødne tekniske bistand, sørger for forsikring og det nødvendige plangrundlag (lokalplan mv.). Endelig har projektet en hjemfaldsret og -pligt til Nyborg Kommune.
Østfyns Museer yder den faglige baggrund for den forskningsbaserede formidling.
Der kan forventes årlige sponsorater på 200.000 kr.

Projektet har en anlægsøkonomi på 69 mio. kr. Det årlige driftsbudget balancerer på 3,1 mio. kr.

Tids- og procesplan

Projektet gennemføres i to hovedfaser: 

 1. 2017-20: Planlægning, byggeprojekt og etablering af tørdoksløsningen
 2. 2020-22: Restaurering og indretning af færgens dæk med faciliteter og udstillinger

For yderligere oplysninger, kontakt

Kenneth Muhs, borgmester, tlf. 6333 7101, mobil: 2159 9966, e-mail: kmu@nyborg.dk

Mette Ladegaard Thøgersen, museumsinspektør Østfyns Museer, tlf. 2971 0767, e-mail: mlt@nyborg.dk

 

Sidst opdateret 07. juni 2017