Ledige tilladelser til taxikørsel

Bekendtgørelse om 2 ledige tilladelser til taxikørsel i Nyborg Kommune til besættelse snarest muligt.

Det drejer sig om nedenstående tilladelser: 

Tilladelse nr. 450 0002
Tilladelse nr. 450 0004

Det vil ved tildeling af tilladelsen blandt andet blive lagt vægt på:

  • den erfaring ansøgeren har erhvervet inden for taxibranchen, eller som vognmand/chauffør inden for anden erhvervsmæssig personbefordring,
  • ansøgerens økonomiske forhold,
  • om ansøgeren er tidligere straffet.
  • der vil ikke blive givet tilladelse til ansøgere, der har forfalden gæld til det offentlige på mere end 50.000 kr.

Nyborg Kommune prioriterer ansøgere, der ikke har bevilling frem for ansøgere, der allerede har bevilling. Herefter vil ansøgere med bevilling blive prioriteret.

Ansøgning fra personer, der ikke inden for de sidste 10 år har været beskæftiget inden for erhvervsmæssig personbefordring, der mindst svarer til 3 års fuldtidsbeskæftigelse, vil ikke komme i betragtning ved tildelingen. Dokumentation med blandt andet oplysning om timetal skal medsendes ansøgningen.

Dem, der tildeles tilladelserne, skal tilslutte sig bestillerkontoret.

Tildeling af tilladelse er endvidere betinget af, at modtageren heraf, inden for 3 måneder fra tilladelsens udstedelse foreviser registreringsattest for det køretøj, som tilladelsen skal omhandle, samt dokumenterer tilslutning til bestillerkontor.

Interesserede opfordres til senest 21. juli 2017 at aflevere eller indsende skriftlig ansøgning med bilag til Nyborg Kommune, Vej, Park og Natur, Falstervej 15, 5800 Nyborg.

Ansøgningsskema og skema til årsbudget og finansieringsplan, som skal benyttes, kan rekvireres ved henvendelse til Nyborg Kommune på ovennævnte adresse eller ved henvendelse pr. e-mail: jeki@nyborg.dk

Samtidig med indsendelse af ansøgning, skal der betales 468 kr., som betaling for behandling af ansøgningen. Beløbet skal indsættes på kommunens bankkonto reg.nr. 4366 konto 3216149734 med teksten ”taxi ansøgning”.

Personer, der søger i henhold til handicapbekendtgørelsen, skal skriftligt gøre opmærksom på dette i ansøgningen.

For yderligere oplysninger, kontakt

Jens Kimer-Jørgensen, drifts- og havnechef, tlf. 6333 7150, mobil: 5159 9150, jeki@nyborg.dk

Sidst opdateret 22. juni 2017