Nyborg Kommune godt med i fremtidens befolkningstilvækst

Ser vi 10 år frem, så vil Nyborg Kommune have en positiv tilvækst i befolkningen på over 1.000 personer.

Det viser tal fra Danmarks Statistiks befolkningsudvikling over vækst i landets kommuner frem til 2027.

Som det fremgår af nedenstående tabel, er Nyborg Kommune en af de kommuner på Fyn, der forventes at have den største procentvise vækst de næste 10 år - svarende til en vækst på 3,4%.

Sammenlignet med andre kommuner i landet ligger Nyborg Kommune placeret som nr. 39 i forhold kommuner med størst vækst i befolkningstallet.

Dette svarer i Nyborg Kommune til en vækst i befolkningen fra 32.142 personer pr. 1. januar 2017 til 33.250 personer pr. 1. januar 2027, dvs. en stigning med 1.108 personer.

Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning stemmer meget godt overens med Nyborg Kommunes egen lokale befolkningsprognose, der stort set viser samme antal i befolkningstilvækst.

Tabel med tal fra Danmarks Statistik omrking befolkningstilvækst

For yderligere oplysninger, kontakt

Anders M. Sørensen, økonomichef, tlf. 6333 7751, e-mail: anso@nyborg.dk

Sidst opdateret 16. maj 2017