Nyborg Kommune har stadig det laveste sygefravær på Fyn

For andet år i træk har Nyborg Kommune det laveste sygefravær på Fyn og ligger 0,4 sygedag lavere per fuldtidsansat end nr. 2 på Fyn og 2,3 sygedage lavere end den fynske kommune med det højeste sygefravær.

Tabel over sygefraværet i de fynske kommuner i 2015 og 2016

De netop udkomne landsstatistikker* viser, at Nyborg Kommune i 2016 har haft et sygefravær på 4,9 % svarende til 11,1 sygedag per fuldtidsansat. Nyborg Kommunes sygefravær er uændret i forhold til 2015.

Nyborg Kommune har som mål at ligge blandt de 10 kommuner med det laveste sygefravær. Kommunen ligger som nr. 18 ud af de 98 kommuner og mangler at nedbringe sygefraværet med 0,2 sygedag per fuldtidsansat for at nå i mål.

Tabel over sygefraværet i 18 danske kommuner

Der har været arbejdet på at nedbringe sygefraværet siden 2007, hvor Kommunen placerede sig som nr. 77 ud af 98 kommuner, så det går den rigtige vej.

Et unødigt sygefravær skal så vidt muligt undgås. Vi bliver jo alle syge indimellem, men det giver en langt større stabilitet for brugerne og mindre stress for de ansatte, at der er et stabilt fremmøde blandt det faste personale.

Nyborg Kommune gør meget ud af at få skabt gode arbejdspladser, for sygefravær påvirkes af trivslen. Hvert andet år gennemføres derfor en TRE-I-EN måling, hvor trivslen, ledelseskvaliteten og de ansattes fysiske arbejdsmiljø undersøges. Den seneste måling viste, at knap 9 ud af 10 ansatte er enten tilfredse eller meget tilfredse samlet set med deres arbejde ved Kommunen.

Nyborg Kommune har gennem flere år haft særligt fokus på at skabe dynamiske TRIO-grupper (leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant), der gennem deres samarbejde har et fælles ansvar for at sikre, at beslutninger og forandringer gennemføres på en måde, der sikrer og fastholder den gode trivsel. Ved at tingene bliver godt belyst fra alle tre vinkler sikres, at der træffes gode beslutninger.

Hvert år uddeles en arbejdsmiljøpris, der har til formål at synliggøre og påskønne arbejdspladser, der gør en indsats for at skabe arbejdsglæde, sundhed og trivsel og som samtidig har nedbragt sygefraværet eller fastholder et lavt sygefravær.

I slutningen af 2015 udarbejdede Hovedudvalget sammen med TRIO-grupperne en ny handleplan ”Sammen om den gode trivsel for at nedbringe sygefraværet”, hvor der bl.a. i 2016 har været særligt fokus på arbejdspladser med et højt kort sygefravær og justering af retningslinjer for håndtering af sygefravær.

Alle kommunens TRIO-grupper (leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant) har i begyndelsen af året evalueret på handleplan og retningslinjer, og der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal arbejde videre med evalueringsresultaterne og komme med et forslag til en ajourført handleplan til Hovedudvalget.

For yderligere oplysninger, kontakt

Lars Svenningsen, kommunaldirektør, e-mail: lsv@nyborg.dk , tlf. 6333 7701.

Lasse Roslev, næstformand i Hovedudvalget, e-mail: laro@nyborg.dk , tlf. 6333 7081.

*KRL: Opgjort i kalenderdage per fuldtidsansat.

Sidst opdateret 23. maj 2017