Bortforpagtning af pavillon til udeservering på Torvet

Nyborg Kommune skal finde ny forpagter af pavillonen på Torvet ud for Bureauet Nyborg.

Beskrivelse af pavillonen

Pavillonen er af træ, er sekskantet og måler 4 meter i diameter. Der er indsat bordplade med vask og armatur, og der er vaskbar belægning på gulvet.

Forpagter skal selv indkøbe øvrigt inventar.

Der er indlagt vand og strøm. Forpagter betaler for eget forbrug, og der er opsat særskilt måler.

Udenfor pavillonen er der opsat bord/bænkesæt.

Forpagter skal tåle, at pavillonen i helt særlige situationer vil blive flyttet i forbindelse med events på Torvet. Dette vil ske ved løft med kran. Der bør tages hensyn hertil i forbindelse med indretning af pavillonen.

Kontraktvarighed

Kontrakten startes op 15. maj 2017 og løber i 1 år.

Kontrakten kan opsiges med 3 måneders varsel.

Forpagtningsafgift

Forpagtningsafgiften udgør 2.000 kr. månedligt.

Sortiment

Nyborg Kommune ønsker, at der som minimum skal være salg af sodavand, øl, vin, kaffe, the og is.

Ved tilbud på forpagtningsopgaven kommer tilbudsgiver med forslag til sortiment.

Åbningstider

Forpagter er forpligtet til at have salg fra pavillonen i  perioden 15. maj til 1. september.

Forpagter kan vælge at have åbent herudover.

Ved tilbud på forpagtningsopgaven kommer tilbudsgiver med forslag til åbningstider.

Der stilles krav om, at pavillonen holdes åben for udeservering ved alle arrangementer og events i byen – som udgangspunkt i det tidsrum, som arrangementet varer.

Afgivelse af tilbud

Interesserede kan afgive tilbud på opgaven.

I tilbuddet skal angives følgende:

  • Forslag til sortiment
  • Forslag til åbningstider
  • Beskrivelse af tilbudsgiver baggrund, relevant erfaring og ideer for pavillonens drift.

Der indgås forpagtningskontrakt med den tilbudsgiver, der afgiver det mest fordelagtige tilbud for Nyborg Kommune.

Det er et vilkår for indgåelse af kontrakt, at forpagter får alkoholbevilling.

Tilbud sendes til Christine Stæhr Andersen pr. mail til csa@nyborg.dk eller pr. post til Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg.

Tilbud skal være modtaget senest tirsdag 18. april 2017 kl. 12.

Sidst opdateret 22. marts 2017