Oprettelse af vandråd

Der er nu mulighed for at blive medlem af vandrådene. Vandrådene skal bistå kommunerne i udpegelse af hvilket vandløb som bør være omfattet af vandområdeplanerne.

Vandrådene er sammensat af foreninger eller organsationer af nedenstående typer:

  • Relevante landsdækkende erhvervsorganisationer,
  • landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, og
  • lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af vand.

Hvis din forening eller organisation ønsker at blive medlem af vandrådet, så skal i handle hurtigt og give Nyborg Kommune besked senest onsdag 22. marts 2017. Ønsker om deltagelse i Vandrådet skal sendes til teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk

Der kan læses mere om vandrådene her

Sidst opdateret 20. marts 2017