Det Interkulturelle Hus, Nyborg

Invitation til stiftende generalforsamling i Det Interkulturelle Hus 28. november 2017 kl. 17-20.30.

Det Interkulturelle Hus i Nyborg skal være det naturlige omdrejningspunkt for kulturmøder i Nyborg. Huset skal skabe muligheder for netværksdannelse, samarbejde og skabe
mulighed for videns- og erfaringsudveksling.

Det Interkulturelle Hus i Nyborg er et sted for mødet imellem mennesker. Et sted at snakke, drikke kaffe, blive inspireret og lave noget sammen. Hvordan huset skal bruges, er op til dig, der bruger det.

Generalforsamlingen bliver afholdt på VUC, Vestergade 7, 5800 Nyborg.

Mødet er for de, som er interesserede i at være aktive brugere af huset.

Dagsorden

1. Velkomst:
1.1. Historien bag Interkulturelt hus.
1.2. Hvad er en forening?
1.2.1. Formålet med at have en forening.
1.2.2. Medlemmerne.
1.2.3. Bestyrelse.
1.2.4. Aktiviteter.
1.2.5. Økonomi.
2. Vedtægterne:
2.1. Præsentation af forslaget.
2.2. Gennemgang af hver enkelt paragraf, diskussion og vedtagelse.
3. Præsentation af navneforslag.
4. Pause for spisning og diskussion af navneforslag. Afrydning.
5. Valg af bestyrelse.
6. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr.
7. Navnet på huset, indsamling af forslag, debat og afstemning.

Af hensyn til madlavning skal der være tilmelding til karen.buus@gmail.com senest 24. november 2017.

Sidst opdateret 20. november 2017