Få ”Meget mere med” uden alkohol

Nyborg Kommune bakker i ugerne 40, 41 og 42 op om Sundhedsstyrelsens årlige alkoholkampagne.

Banner til alkoholkampagnen 2017

I år er der fokus på unges alkoholvanerne, og kampagnen ”Meget mere med” skal skabe opmærksomhed på alkoholkulturen blandt de 16-20-årige.

Formålet med kampagnen er, at sætte spørgsmålstegn ved betydningen af alkohol i de unges festkultur, og motivere de unge til at drikke mindre, når de fester. På den måde sætter kampagnen fokus på, at de kan ”Få meget mere med” uden alkohol. Samtidig handler kampagnen også om de såkaldte flertalsmisforståelser.

- I Ungesundhedsprofilen for Nyborg Kommune, ser vi en tendens hos de unge, der handler om, at jo mere de tror kammeraterne drikker, jo mere drikker de også selv. Dét er en usund misforståelse, som vi ønsker at sætte spot på, så de unge i højere grad træffer nogle bevidste sunde valg om at drikke mindre alkohol, udtaler formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Frits Christensen.

Kampagnens hovedbudskaber er således, at flere unge end tidligere holder sig inden for genstandsgrænserne (14 om ugen for mænd og 7 for kvinder) og at den nationale sundhedsprofil viser, at alkoholforbruget blandt danske unge er faldende. Hele 65% af de 16-24-årige har et alkoholforbrug under de anbefalede genstandsgrænser, og ved at afmystificere hvor meget de jævnaldrende drikker, er målet at de unge også selv vælger at drikke mindre mængder alkohol og mindre risikobetonet. Samtidig gør kampagnen de unge opmærksomme på at alkohol påvirker evnen til at præstere både kognitiv og seksuelt m.m. 

Den nationale del af kampagnen vil primært foregå på de sociale medier, samt i biografen og på musiktjenesten Spotify. Derudover bliver der udviklet materiale i både digital og printet format.

I Nyborg Kommune vil de unge også blive eksponeret for materialet på Campus Nyborg, HF og VUC Fyn Nyborg, Ungdomsskolen, Uddannelsesraketten, Job- og Uddannelsesraketten, Ungdomshuset, og Praktikpladsen Nyborg i Jobcentret.

For yderligere oplysninger, kontakt

Frits Christensen, formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, tlf. 7255 7254, e-mail: frc@nyborg.dk

Katrine Frost Grønholdt, sundhedskonsulent, tlf. 6333 8104, e-mail: kfg@nyborg.dk 

Sidst opdateret 02. oktober 2017