Nyborg Kommunes idrætsliv vinder bronze

Nyborg Kommune indtager en flot tredje plads i den omfattende undersøgelse, som Dansk Idrætsforbund netop har frigivet. Kommunen bevarer samtidig førstepladsen som bedste idrætskommune i Syddanmark.

Børn der løber på en løbebane

Undersøgelsen er den anden analyse, som DIF har lavet af idrætsforeningernes rammer, vilkår og trivsel i Danmark.

Rapporten fra Dansk Idrætsforbund tegner et omfattende og nuanceret billede af, hvordan det står til med det kommunale idræts- og foreningsliv og forholder sig til fire hovedområder; nemlig økonomi, faciliteter, antallet af frivillige og kommunernes idrætspolitik.

- Det er glædeligt, at Nyborg Kommune endnu engang er placeret som bedste idrætskommune i Syddanmark og er rykket op som den tredje bedste i landet, siger Erik Rosengaard, formand for Kultur- og Fritidsudvalget (V). Han påpeger, at den flotte placering er et resultat af kommunens mange forskellige indsatser på idrætsområdet herunder investeringer i nye idrætsanlæg siden 2013 for over 100 mio. kr.

I 2013 blev Nyborg Kommune kåret som den 4. bedste kommune i landet og den bedste i Region Syddanmark, når det gælder at tilbyde attraktive vilkår på en række parametre for idrætsforeningerne i kommunen og kommunen ligger stadig forrest i feltet.

- Idrætsforeningerne i Nyborg Kommune udgør en vigtig del af kommunens dna, og én af styrkerne ved foreningsfællesskabet er, at det er med til at kitte kommunen sammen. Derfor prioriterer vi også bredde idrætten højt, og at den enkelte borger og familie ikke har langt til gode, attraktive idrætsfaciliteter, siger næstformand i Kultur- og Fritidsudvalget, John Schmidt (S).

Der er dermed stor fokus på foreningsidrætten i Nyborg Kommune. Foreningerne kan gratis benytte haller, boldbaner, svømme- og badeland og andre kommunale klubhuse og lokaler. Det betyder, at foreningerne ikke skal ´slås´ med økonomien, men i stedet kan udvikle og styrke deres forening med nye aktiviteter og tiltag.

Nyborg Kommune har omkring 350 frivillige foreninger, hvoraf de 220 er godkendte folkeoplysende foreninger. Heraf er 84 af dem idrætsforeninger. Dette er et udtryk for et helt enestående engagement, set i lyset af indbyggertallet på 32.142 indbyggere.  

For yderligere oplysninger, kontakt

Erik Rosengaard, formand for Kultur- og Fritidsudvalget, mobil: 4088 5072.

Sidst opdateret 25. oktober 2017