SAMMEN om det sunde liv - to nye strategier ser dagens lys

Strategierne for Sund Ungdom og Arbejdsrettet Rehabilitering skal fremover vise retningen for, hvordan vi i Nyborg Kommune vil samarbejde om at fremme sundheden for de unge, og for borgerne uden for arbejdsmarkedet.

Forsiderne fra to strategier - SAMMEN om det gode liv

Sund Ungdom og Arbejdsrettet Rehabilitering er prioriterede indsatsområder i Sundhedspolitikken FRISK hele livet – SAMMEN om det sunde liv.

Borgere, foreninger, eksterne og kommunale samarbejdspartnere og politikere har været med til at tegne stregerne, som sammen med viden og erfaring, danner grundlaget for de to nye strategier.

- Samarbejde er et vigtigt fundament for at implementere strategierne. Kun ved at samarbejde med borgere, på tværs af foreninger, eksterne samarbejdspartnere og kommunale afdelinger, kan vi sikre en sammenhængende og effektiv indsats til gavn for borgerne. En sund ungdom og det at kunne varetage et arbejde er grundstenene i de to strategier, og det er vi fem politiske udvalg, der bakker op om, udtaler formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Frits Christensen.

Nyborg Kommune ønsker sunde og aktive unge

Strategi for Sund Ungdom viser retningen for, hvordan vi styrker sundheden blandt unge i Nyborg Kommune.

I Nyborg Kommune ønsker vi at skabe mulighed for et sundt og aktivt liv, hvor de unge trives i hverdagen, deltager i sociale fællesskaber og træffer bevidste, sunde valg. Det sunde valg skal være det lette og oplagte valg. Hvordan vi opnår det, skal den nye strategi vise retning for.

Strategien indeholder fire indsatsområder:

  • Sund som ung 
  • Sund i Arkaden 
  • Robuste unge
  • Stå stærkt – et program for og med unge

Indsatserne handler bl.a. om at skabe fokus på sundhed sammen med de unge. Det kan være i form af oplæg og undervisning om sundhed og risikofaktorer, rådgivning ift. overvægt, kampagner, ung til ung indsatser mm.

Strategien favner bredt emnerne kost, rygning, alkohol, motion og stoffer, samt mental-, seksual- og social sundhed og Arkaden vil danne rammen for nye initiativer bl.a. målrettet unge. De unge ønsker fleksible tilbud. Derfor vil vi udarbejde et sundhedsprogram for de unge – og sammen med de unge, som skal indeholde flere relevante emner.

Strategi for Sund Ungdom er godkendt af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i samarbejde med Skole- og Dagtilbudsudvalget, Social- og Familieudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Strategien kan læses her

Sundhed og beskæftigelse – en fælles indsats

Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering skal fremover vise retningen for, hvordan vi styrker sundheden for borgere uden for arbejdsmarkedet, samt for de borgere, som er i risiko for at miste varigt fodfæste på arbejdsmarkedet. Derfor er det afgørende at vi tænker sundhed og beskæftigelse sammen.

Visionen bag strategien er, at vi i Nyborg Kommune ønsker, at borgere uden for arbejdsmarkedet, eller som er i risiko for at miste tilknytning til arbejdsmarkedet, har et helbred og en sundhed, der giver mulighed for en plads på arbejdsmarkedet.

Strategien indeholder fire indsatsområder:

  • Sund vej i job eller uddannelse
  • Et sundt arbejdsliv
  • NY KURS
  • Samarbejde på tværs

Indsatserne handler bl.a. om, hvordan vi sætter fokus på sund kost, fysisk aktivitet, eller mental sundhed i jobcentrets eksisterende beskæftigelsestilbud. Samtidig har strategien fokus på forebyggelse ved bl.a. at understøtte jobfastholdelse og skabe sundhedsaktiviteter på arbejdspladser med mange medarbejdere, som er i risiko for fx nedslidning, stressbetingede lidelser eller udvikling af kroniske lidelser.

Nogle gange er der brug for en helt ny kurs i livet. Derfor skal der udarbejdes en nyt tværfagligt sundhedsprogram, NY KURS, målrettet bl.a. borgere på kontanthjælp, sygedagpenge eller i fleksjob.

Strategi vedrørende Arbejdsrettet Rehabilitering er godkendt af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i samarbejde med Beskæftigelsesudvalget, Social- og Familieudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Strategien kan læses her

Der udarbejdes etårige handleplaner for arbejdet med strategierne.

For yderligere oplysninger, kontakt

Frits Christensen, formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, tlf. 2335 0230, e-mail: frc@nyborg.dk 

Mette Bill Ladegaard, sundheds- og ældrechef, tlf. 6333 7535, e-mail: mbl@nyborg.dk  

Katrine Frost Grønholdt, sundhedskonsulent, Sund Ungdom, tlf. 5143 8807, e-mail: kfg@nyborg.dk

Thomas Smidt Hvidberg, sundhedskonsulent, Arbejdsrettet Rehabilitering, tlf. 5159 9166, e-mail: thsh@nyborg.dk

Sidst opdateret 25. oktober 2017