Sandsække og mobile vandbarrierer

Beredskab Fyn har overvåget prognoserne og tilpasset indsatsen herefter. Beredskab Fyn har tilkaldt styrker fra Beredskabsstyrelsen i Haderslev, til pumpning, fyldning af sandsække og opstilling af mobile vandbarrierer.

Sandsække

For instruktion vedr. opsætning af sandsække er der udarbejdet en folder og lavet en video, der kan ses her nedenfor:

Folder - sikring af ejendomme ved ekstrem vejrlig

Video - opsætning af sandsække

Du skal være opmærksom på, at udbyderen af servicen sætter en eller flere cookies på din computer, når du trykker på afspil video.
Læs om cookies

 

Beredskab Fyn forventer, at højvandet topper kl. 20-21 i aften og opererer pt. med en maks. prognose på 1,66 med lokale afvigelser.

Påvirkningen og aktionerne i kommunen ser pt. ud som følgende:

  • Der forventes, at Vesthavnen og Promenaden oversvømmes. Der laves sikker adgangsvej.
  • Udløb fra voldgraven pumpes, for at holde vandet nede.
  • Holckenhavndæmningen afspærres.
  • Parkeringskældre på vesthavnen sikres.

Kortene herunder viser, hvordan vandet vil trænge ind i forbindelse med højvandsstigningerne på baggrund af stormen Ingolf.

Kort over Nyborg by

Kort over Holckenhavn dæmning

Henvendelser vedr. stormen kan ringes ind på Beredskab Fyns vagtcentral på det særlige klimanummer 6551 1803.

 

Sidst opdateret 29. oktober 2017