Strandvænget i Nyborg er solgt

Region Syddanmark har solgt Strandvænget til 5E BYG A/S.

Strandvænget i Nyborg

Partierne i Nyborg Kommune glæder sig over, at Region Syddanmark har solgt Strandvænget i Nyborg. Vi har med et område at gøre, der er helt unikt, og der giver mulighed for at skabe en meget spændende udvikling for Nyborg i de kommende år.

Økonomiudvalget i Nyborg Kommune besluttede 13. juni 2016, efter forudgående behandling i Teknik- og Miljøudvalget, at fastsætte de overordnede rammer for anvendelse af området ved Strandvænget. Økonomiudvalget har fastsat rammer for parken ved Strandvænget, anvendelse, areal til salg for bebyggelse, etageareal, bygningshøjder og lokalplan.

Parken:
Parken frastykkes og drives som offentlig park med sin nuværende kendte form og indhold herunder dyrehold.  For partierne i Nyborg Byråd, er adgangen til parken ved Strandvænget et ufravigeligt krav. 

Anvendelse:
Boliger, offentlige formål, kulturelle formål og mulighed for hotel, konference og lignende erhverv.  

Areal til salg for bebyggelse:
Ca. 55.000 m2 - afgrænset af strandbeskyttelseslinjen med sikring af en grøn kile til parken.

Etageareal:
Max 21.000 m2, svarende til det eksisterende bygningsomfang inklusiv kælder.  Bebyggelsen skal fremstå som en integreret del af parken.

Bygningshøjder:
Varieret byggeri i 1-2 etager. Det vurderes, at der punktvist vil kunne opføres mindre enheder i op til 4-5 etager. En del af det eksisterende bygningskompleks er opført i 4 etager(bebyggelse over 8,5 m’ højde i kystzonen kræver dog en særlig planlægningsmæssig begrundelse). 

Lokalplan:
Der udarbejdes projektlokalplan på baggrund af et af Byrådet godkendt skitseprojekt.

Der forestår nu et arbejde med udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan, ligesom der skal afholdes fordebat, hvor der indkaldes idéer og forslag til planlægningen. Den samlede proces fra beslutning af fordebat (beslutning påregnes i december 2017) til endelig vedtagelse i Teknik- og Miljøudvalg, Økonomiudvalg og Byråd forventes at løbe til november 2018. Nyborg Kommune ser frem til sammen med køber, borgere og andre interessenter at udvikle planerne for området ved Strandvænget.

Læs mere i pressemeddelelse udsendt af Region Syddanmark

For yderligere oplysninger, kontakt

Kenneth Muhs, borgmester, tlf. 2159 9966.

 

Sidst opdateret 30. oktober 2017