Tiltag til forskønnelse af vores smukke by

I Nyborg Kommune spiller kulturarven en særlig rolle. Derfor er det med stor glæde, at Chr. II’s Historiske & Kulturelle Fond og Nyborg Kommune kan præsentere dette tiltag til forskønnelse af vores smukke Nyborg.

Gamle hoveddøre i Nyborg

Med tiltaget åbnes der op for at sikre vores fælles kulturarv.

For at bevare Nyborg by som en smuk og interessant by ønsker Chr. II’s Historiske & Kulturelle Fond at give tilskud til istandsættelse og retablering af bevaringsværdige arkitektoniske elementer i byens gadebillede, herunder bl.a. ældre hoveddøre og porte, smedejernsgelændere, trappesten m.v.

Betingelsen for tilskud er, at arbejdet udføres efter de oprindelige håndværksmæssige principper og med anvendelse af den tids materialer og beslag.

Fonden ser frem til, at sådanne opgaver her i byen bliver udført af kompetente håndværkere med interesse for videreførelse af de gamle håndværk.

Se yderligere oplysninger om fonden og tilskudsmuligheder her

For yderligere oplysninger, kontakt

Peter Holm, arkitekt, tlf. 6333 7944, e-mail: peh@nyborg.dk

Sidst opdateret 31. oktober 2017