Vaskeservietter er et tilbud til de ældre på plejecentre

De sidste dage har der været nogle overskrifter i dagspressen, der desværre fejlagtigt kan tolkes som om, at de ældre i Nyborg Kommune ikke længere kan komme i bad, fordi kommunen ønsker at spare på plejen til de ældre.

En ældre mand i bad

Sådan hænger det på ingen måde sammen.

Nyborg Kommune ønsker at tilbyde en vaskeserviet af kraftigt materiale til ældre på plejecentre, der har behov for hjælp til personlig hygiejne i form af nedre og øvre hygiejne og sengebad.

I dag anvender plejepersonalet skumklude, der godt kan være hårde ved de ældres sarte hud. Vaskeservietter, der også i vid udstrækning bruges på sygehuse og i andre
kommuner, er mere skånsomme, nemmere og hurtigere at anvende og ikke mindst billigere for de ældre. Erfaringen viser også, at kvaliteten af vaskeservietten er så god, at den både er mere hygiejnisk og giver en bedre hudpleje.

Det er selvfølgelig helt frivilligt for de ældre, om de vil benytte vaskeservietten, eller om de vil fortsætte med skumvaskekluden.

Den tid, der spares ved en nemmere og hurtigere arbejdsgang, kan anvendes til anden omsorg for ældre. Nyborg Kommune sparer således ikke på pleje eller omsorg over for
kommunens ældre.

Tværtimod er der bevilget endnu flere penge til ældreområdet.

For yderligere oplysninger, kontakt

Carsten Kudsk, formand for Ældreudvalget, tlf. 6089 9424.

Mette Bill Ladegaard, sundheds- og ældrechef, tlf. 5159 9138.

 

Sidst opdateret 25. oktober 2017