Borgermøde om Ørbæks udvikling

Der er udarbejdet et forslag til en helhedsplan for Ørbæk og i den anledning afholdes der borgermøde i Ørbæk Midtpunkt, hvor planens indhold og fokus vil blive præsenteret.

Helhedsplan for Ørbæk sætter retningen for den fysiske udvikling af Ørbæk. Planen tager udgangspunkt i tre visioner: Bymidte med kvalitet, bagsiden i front og synlig kulturarv.

Du kan hente planen her

Planen er udarbejdet i et samarbejde mellem Ørbæk Borgerforening, lokale ildsjæle, Nyborg Kommune og FELT landskabsarkitekter.

Mødet afholdes 9. oktober fra kl. 17-19 i Ørbæk Midtpunkt og alle er velkomne.

Borgermødet vil inkludere oplæg om planens indhold fra Nyborg Kommune og fra FELT arkitekter, der har tegnet projekterne. Der vil efterfølgende blive lagt op til en åben snak om planens visioner for Ørbæks udvikling.

Der vil blive serveret et let traktement i forbindelse med borgermødet. Der er ingen tilmelding, du møder bare op.

Hvis du har spørgsmål til planen eller mødet kan du kontakte sagsbehandler Mikkel Ibsen på tlf. 6333 6822 eller e-mail mii@nyborg.dk 

Sidst opdateret 21. september 2017