Detailhandelsanalyse 2017

Detailhandlen i Nyborg Kommune har klaret sig godt igennem finanskrisen, når vi sammenligner os med andre kommuner. Der er dog forskelle mellem Nyborg og lokalcentrene Ørbæk og Ullerslev.

Handlende i Mellemgade

Detailhandelsanalysen, der er udarbejdet af COWI, tager pulsen på detailhandlen i kommunen. Den analyserer udviklingen siden 2007 og kigger lidt i krystalkuglen – hvordan tror vi handlen udvikler sig i fremtiden?

Analysen bygger på friske tal, som COWI har indsamlet i foråret 2017. Den giver derfor et helt opdateret billede af, hvordan detailhandlen klarer sig kommunen. Desuden har COWI interviewet 300 borger i kommunen og spurgt til deres handelsvaner og butikspræferencer.

Analysen viser overordnet set, at handlen i Nyborg Kommune har klaret sig godt siden finanskrisen, sammenlignet med andre kommuner. Nyborg har vundet markedsandele og omsætningen i byens handel er steget. Der har dog, i kommunen som helhed, været tilbagegang. Især Ørbæk og Ullerslev er blevet ramt af butikslukninger. Dette er dog en landsdækkende tendens siden finanskrisen efter 2008.

Du kan læse hele analysen her

Du kan læse en pixi-udgave her

Hvis du har spørgsmål til analysen kan du kontakte sagsbehandler Mikkel Ibsen på tlf. 6333 6822 eller e-mail: mii@nyborg.dk.

Sidst opdateret 07. september 2017