Drikkevandet hos Nyborg Forsyning er i orden

Nyborg Forsyning har analyseret drikkevandet fra vandværkerne i Hjulby Bro og Skovparken og kan meddele, at der IKKE er fundet pesticider i vandet fra NFS.

 Den generelle grænseværdi for pesticider er 0,1 µg/l og vores målinger for stoffet desphenyl-chloridazon ligger under påvisningsgrænsen, som er den grænse, hvor man kan begynde at måle stofferne. Det betyder, at du som kunde trygt kan fylde glasset og drikke det friske postevand.

- Efter fund af pesticidrester på andre vandværker, har Nyborg Forsyning selvfølgelig straks iværksat ekstra vandanalyser, idet der normalt ikke analyseres for desphenyl-chloridazon, og vi er glade for at konstatere, at drikkevandet er i orden, udtaler bestyrelsesformand Søren Svendsen.

Nyborg Forsyning tjekker drikkevandskvaliteten ved jævnligt at foretage vandprøver, og skulle det mod al forventning og alle forholdsregler ske, at vandet ikke lever op til kravene for drikkevandskvalitet, har Nyborg Forsyning en plan klar, og alle berørte kunder vil straks få direkte besked, via en sms, email eller en seddel i postkassen.

Ønsker man at tilmelde en ekstra mobil til beredskabsalarmen, er det muligt via selvbetjeningsfunktionen på nfs.as

Fakta

  • NFS Vand A/S distribuerer ca. 1.200.000 m3 drikkevand til 7.000 husstande.
  • 45% af det distribuerede vand bruges til industri, og 55% til private husstande, kommunale institutioner, samt handels- og servicefag.  
  • Vandets ledningsnet består af 8 km råvandsledninger og 196 km rentvandsledninger. Vi får grundvandet fra 26 boringer, som sendes ud til kunderne via vores 2 vandværker.

For yderligere oplysninger, kontakt

Erik Hansen, administrerende direktør, tlf. 6331 5034, mobil: 2442 2535.

Søren Svendsen, bestyrelsesformand, tlf. 2137 7946.

Sidst opdateret 08. september 2017