Udmelding fra Miljøstyrelsen - ingen sundhedsfare ved pesticidfund

Fire vandværker i Nyborg Kommune har fået undersøgt drikkevandet for pesticidet chloridazon og dets nedbrydningsprodukter.

Alle prøver overholder drikkevandsbekendtgørelsens grænseværdi på 0,1 mikrogram pr. liter.

De øvrige 12 vandværker i kommunen er i færd med undersøgelserne.

Stoffet desphenyl-chloridazon, der er et nedbrydningsprodukt fra pesticidet chloridazon, er i den seneste tid fundet i drikkevandet hos nogle vandværker i Danmark. I enkelte tilfælde over drikkevandsbekendtgørelsens grænseværdi på 0,1 mikrogram pr. liter. Denne grænseværdi er et mål for hvor meget, der højst må være i vandet, men værdien er ikke fastsat ud fra sundhedsmæssige effekter.

I følge Miljøstyrelsen kan den sundhedsmæssige drikkevandsgrænse fastsættes til 300 mikrogram pr. liter for voksne og 50 mikrogram pr. liter for børn.

Læs mere i notat fra Miljøstyrelsen om 'Fund af desphenyl-chloridazon i drikkevand'

I er velkommen til at rette henvendelse til jeres vandværk eller Nyborg Kommune, hvis I har spørgsmål til undersøgelserne.

Sidst opdateret 14. september 2017