Tre Nyborgelever til ungekonference i Shinshiro – Nyborg på japansk

Som medlem i netværksorganisationen Newcastles of the World har Nyborg Kommune fået mulighed for at sende tre unge afsted til Shinshiro (Nyborg i Japan) med fly og ophold betalt af Shinshiro.

- Det er jo en helt fantastisk mulighed for at få brandet Nyborg og ikke mindst for de tre elever, der skal afsted, siger Peter Wagner Mollerup, formand for Erhvervs- og Udviklingsudvalget og fortsætter; - Et af formålene med Nyborg Kommunes deltagelse i NotW-netværket er jo netop hele tiden at være opmærksom på at få skabt kontakter, netværk og opdyrke samarbejder ud fra det sigte, at Newcastles of the World kan blive en global branding mulighed for Nyborg, der skal skabe opmærksomhed og styrke markedsføringen og turismen.

Det meget generøse tilbud blev fremsat af Shinshiros borgmester på Newcastles of the World-konferencen i Canada i september 2016 til alle byerne, der er medlem af NotW-netværket. Hver by har således fået tilbudt at sende tre unge mennesker afsted til ungekonference i Shinshiro, Japan fra 8.-13. december 2017, som optakt og forberedelse til den store konference, der afholdes hvert andet år, og altså i 2018 i Shinshiro, Japan. Formålet med ungekonferencen er, at de skal være med til at forberede indholdet, der har det overordnede tema: Tourism in the modern era. Det er dermed op til de unge repræsentanter at beslutte, hvad deres eget vigtigste konferencetema eller temaer skal være. Derfor har det fra Shinshiros side været meget nærliggende, at få de unges syn på dette og derudfra formulere emner, der kan arbejdes videre på til den store konference i 2018, hvor også Nyborg Kommune deltager.

De tre udvalgte

De tre unge, der har fået denne enestående chance, er Signe Bækkelund, Signe Bjerg og Samuel Ting Graf. Signe Bækkelund og Samuel går i 2g på Nyborg Gymnasium, de er begge musik-og teaterentusiaster. Signe og Samuel har senest været med i Nyborg Voldsspil, Grease. Signe Bjerg går på den internationale linje på Nyborg Gymnasium, IB, hun elsker sport og spiller selv Volley ball, ligesom hun også træner et hold. Signe deltager bl.a. i Frivillig Fredag i Nyborg. Signe, Signe og Samuel er topelever og de skal i tiden indtil turen til Shinshiro deltage i en Masterclass. Her skal de studere japansk historie og kultur, få mere viden om projektet Newcastles of the World samt forberede sig på at give fantastiske input til konferencen om Tourism in the Modern era.

Turismen er hovedtema på 2018-konferencen i Shinshiro

Shinshiro er værtsby for næste NotW-konference i oktober 2018. Konferencens hovedtema vil være turisme i den moderne tid - nye muligheder for turisme i forhold til større mobilitet og rejselyst, muligheder for udvekslinger inden for turisme ikke kun mellem Newcastles, men også udvikling af nye turismemarkedsføringsmodeller til øvrige markeder. ’Set fra et turismemæssigt synspunkt ligger der et stort potentiale og rigtig mange muligheder i NotW-netværket, både hvad angår fælles turismetiltag, udvikling af turismesamarbejde, erfaringsudveksling og sparring, siger Sanne Hoffensetz Andresen, turistchef i Bureauet Nyborg/Nyborg Kommune, som også er er en officielle kontakt og indgang til NotW-netværket.

Studietur til Schlossfest i Neuburg an der Donau

Nyborg Kommune har allerede fået skabt gode kontakter og et godt netværk blandt de repræsenterede newcastles.gennem netværksorganisationen Newscastles of the World. Det har vist sig meget konkret i forhold til, at en gruppe på ni personer fra Udviklingsrådet, Erhvervs- og Udviklingsudvalget, Østfyns Museer og Bureauet Nyborg besøgte Neuburg an der Donau anden weekend i juli 2017 for at deltage i byens slotsfestival.  

Besøget i Neuburg an der Donau understreger herved en af fordelene ved netværket "Newcastles of the World" - at samarbejde om at lære af hinanden og dele viden over grænserne, siger Peter Wagner Mollerup, formand for Erhvervs- og Udviklingsudvalget.

Hovedformålet var at opleve byens slotsfestival, pendanten til Nyborgs  Danehof, ”live” for at få indblik i, hvordan man kan udvikle Danehof i fremtiden. Neuburgs slotsfest anses som værende helt unik autentisk, da slotsfesten ikke kun breder sig over slotsarealet, men formår at inddrage hele byen, alle byens erhvervsdrivende og alle borgere i festivalen. Både gæster og borgere oplever det som at komme 500 år tilbage i tiden. Festivalen er internationalt kendt for sin autenticitet og den helt særlige måde hvorpå den har formået at involvere og engagere hele byen.

Delegationen fik mange konkrete ideer med hjem, som der kan arbejdes videre med i forhold til udvikling af Danehof både, hvad angår værtskab, finansiering, involvering af borgere og erhvervslivet, aktiviteter m.m. Det var ikke kun idéer til Danehof, der kom med hjem i bagagen, Dorte Søemod, en af deltagerne og formand for Nyborg fælles Landsbyråd, udtrykker stor begejstring over selve slotsfesten og det tyske værtskab. - Jeg fik rigtig mange idéer med hjem til os i landsbyerne, tilføjer hun.

For yderligere oplysninger, kontakt

Peter Wagner Mollerup, formand for Erhvervs- og Udviklingsudvalget, e-mail: pwm@nyborg.dk, tlf. 2040 6079.

Sanne Hoffensetz Andresen, turistchef, e-mail: saha@nyborg.dk, tlf. 3026 1743.

Tia Bjørnholt Christiansen, pædagogisk faglig koordinator på Nyborg Gymnasium, e-mail: tc@nyborg-gym.dk, tlf. 6531 0217.

Sidst opdateret 22. september 2017