Forligsmanden har igen besluttet af udsætte varslet konflikt i indtil 2 uger

En konflikt kan efter forligsmandens udsættelse nu tidligst starte på femtedagen efter de to ugers udsættelse.

Det vil sige, at strejke kan iværksættes søndag 6. maj 2018, og lockout kan iværksættes lørdag 12. maj 2018. Medmindre forligsmanden inden da meddeler, at hun har opgivet at nå et resultat. Så kan konflikten begynde på femtedagen efter den beslutning.

Dermed skal forældre med børn i dagpleje og daginstitutioner se bort fra den tidligere udsendte orientering om strejkens konsekvenser. Forældre med børn i dagtilbud vil ligeledes blive orienteret via Nembørn/MitNyborgKommune.

På skoleområdet betyder det fortsat, at informationer om skolegangen kan hentes her på hjemmesiden og på skolernes forældreintra. Hvis forældreintra ikke fungerer, er det her på kommunens hjemmeside, at informationerne hentes.

Kommunens hjemmeside opdateres, når der er ny information om konfliktvarslerne.

Venlig hilsen
Nyborg Kommune

 

 

Sidst opdateret 18. april 2018