VVM-screening vedrørende etablering af parkeringsplads i Ørbæk

Plan og byggruppen i Nyborg Kommune har foretaget en VVM-screening af et projekt for etablering af parkeringsplads ved 4Kløverskolen i Ørbæk.

Plan og byggruppen i Nyborg Kommune har vurderet, at etablering af parkeringspladsen ikke vil medføre væsentlige negative påvirkninger af miljøet. Nyborg Kommune vurderer derfor, at der ikke skal udarbejdes VVM-redegørelse for projektet.

Der lægges til grund for afgørelsen, at parkeringsanlægget er af mindre størrelse, at anlægget etableres i byzone i tilknytning til eksisterende bebyggelse og infrastruktur i det centrale Ørbæk, at der ikke forventes en påvirkning af Ørbæk å eller ådal og at der ikke forventes en påvirkning af beboere i området.

Se afgørelsesnotat og bilag herunder.

Afgørelsesnotat

Bilag A

Bilag B

Bilag C

Bilag D

Sidst opdateret 09. april 2018