Indkaldelse af idéer og forslag til kommuneplantillæg nr. 10

Indkaldelse af idéer og forslag til kommuneplantillæg nr. 10 – institution på Møllegårdsvej 25, Nyborg.

Luftfoto over adressen Møllegårdsvej 25 i Nyborg

Solutio gruppen, der driver flere opholdssteder for psykisk syge borgerne, ønsker at flytte en af deres eksisterende afdelinger til Nyborg Kommune. Der er tale om en afdeling, der behandler unge mellem 17- 25 år.

Ejendommen på Møllegårdsvej 25 vurderes til et ideelt sted for sådan et bosted, da det ligger centralt placeret i landet og i rolige omgivelser. Samtidig er de store udearealer på ejendommen med bl.a. plantage en mulighed for at tilbyde beskæftigelse til bostedets beboer.

Området er i dag beliggende i det åbne land. For at Nyborg Kommune kan udarbejde plangrundlaget, skal området derfor overgå til offentlige formål.

Før planarbejdet igangsættes, indkalder Nyborg Kommune nu idéer til planændringen.

Det er vurderet, at bostedet kan være inden for den bebyggelse, der allerede forefindes på stedet. Bostedet vil have plads til 9 beboere, og der er ca. 20 medarbejdere tilknyttet det nuværende bosted, der ønskes flyttet. Særligt for beboerne på bostedet er, at de skal besidde resurser inden for uddannelse og/eller beskæftigelse. Der er derfor tale om borgere med forskellig psykiske udfordringer, men kun i en grad hvor man vurderer, at der kan opnås bedring.

Indsend idéer og forslag til den videre planlægning

Du er velkommen til at indsende idéer og forslag til planarbejdet. Alle indkomne forslag vil blive taget i betragtning i forbindelse med det videre planlægningsarbejde.

Når Byrådet har godkendt et forslag til et kommuneplantillæg for området, vil dette ligeledes blive sendt i offentlig høring i 8 uger, hvor der vil være mulighed for at kommentere på det konkrete forslag.

Idéer og forslag kan sendes til Nyborg Kommune, Rådhuset, 5800 Nyborg eller teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk og skal være kommunen i hænde senest 4. september 2018.

Har du spørgsmål til arbejdet, kan du kontakte os på mail: teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk.

Denne høring er en lovpligtig foroffentlighedsfase efter § 23c i planloven.

Sidst opdateret 13. august 2018