Byrådet godkender Værdighedspolitik for kommunens ældre

I Nyborg Kommune er vi 'SAMMEN om det gode ældreliv'. Det er budskabet i Nyborg Kommunens nye Værdighedspolitik, som Byrådet godkendte 18. december 2018.

Byrådets ambitioner er høje. Vores vision er, at alle seniorer i Nyborg Kommune har et aktivt og selvstemmende liv. Vi ønsker sammen med borgeren at skabe rammerne for et sundt, aktivt og værdigt liv, hvor borgerne oplever, at de mødes med respekt, troværdighed, omsorg og høj kvalitet i alt.

Sådan lyder det i den Værdighedspolitik, som Byrådet netop har godkendt, og som vil gælde for kommunens ældre i resten af Byrådets valgperiode.

Værdighedspolitikken beskriver de overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet. I politikken beskrives også de mål, Byrådet har for en række vigtige områder af et værdigt ældreliv.

Områderne er:

  • Livskvalitet
  • Selvbestemmelse
  • Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
  • Mad og ernæring
  • Livet med demens
  • En værdig død
  • Pårørende

Læs hele Værdighedspolitikken her

 

Sidst opdateret 20. december 2018