Dispensation til Herrested-Måre Vandværk

Efter udtalelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed har Nyborg Kommune 16. februar 2018 givet Herrested-Måre Vandværk dispensation fra drikkevandsbekendtgørelsens højst tilladelige værdi for desphenyl-chloridazon.

Dispensationen gælder indtil 1. december 2018. Efter denne dato skal vandkvalitetskravene være overholdt.

I drikkevandet fra Herrested-Måre Vandværk er fundet 0,18 µg desphenyl-chloridazon pr. l. I boringerne er stoffet fundet i niveauet 0,18-0,45 µg pr. l. Styrelsen for Patientsikkerhed har udtalt, at de nævnte koncentrationer ikke vil udgøre en sundhedsmæssig risiko ved indtag i dispensationsperioden.

Den højst tilladelige værdi for desphenyl-chloridazon er i følge drikkevandsbekendtgørelsen 0,1 µg pr. l. Miljøstyrelsen har oplyst, at den sundhedsmæssige grænseværdi for desphenyl-chloridazon er 300 µg/l for voksne og 50 µg/l for børn.

Desphenyl-chloridazon er et nedbrydningsprodukt af pesticidet chloridazon, som tidligere blev anvendt som ukrudtsbekæmpelsesmiddel på arealer med bl.a. roer, rødbeder og løg. Stoffet blev forbudt i 1996.

For at kunne overholde vandkvalitetskravene er Herrested-Måre Vandværk i færd med at skaffe nødvandforsyning fra andet vandværk. Nærmere oplysninger herom og om drikkevandets indhold af pesticider kan fås ved henvendelse til Herrested-Måre Vandværk.

Se kort over Herrested-Måre Vandværks forsyningsområde her

Se afgørelse om dispensation her

 

Sidst opdateret 19. februar 2018