Husk at betale ejendomsskat

Det er nu tid for betaling af ejendomsskat. 1. rate 2018 skal betales 1. marts 2018. Raten vedrører perioden 1. januar - 30. juni 2018.

Ejendomsskattebilletten er enten lagt i e-Boks eller fremsendt med PostNord.

Indbetalingskort er vedlagt ejendomsskattebilletten – med mindre du er tilmeldt betalingsservice eller e-boks.

Ved for sen betaling vil der blive tillagt 0,4 pct. i rente pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen. Ved restancer vil der blive fremsendt op til to rykkere med tillagt gebyr på 250 kr. pr. rykker.

Hvis du ikke betaler din ejendomsskat, vil Nyborg Kommunes pantefoged foretage udlæg i din ejendom for senere at kunne sælge den på tvangsauktion. Dette vil betyde yderligere udgifter til retsafgift, gebyrer og evt. advokatomkostninger.

For spørgsmål kontakt opkrævningen på tlf. 6333 7121/6333 7769 mellem kl. 9-11.

Sidst opdateret 19. februar 2018