Folkeskolelever med ikke-vestlig baggrund klarer sig bedst i Nyborg sammenlignet med resten af Danmark

I en analyse foretaget af Udlændinge- og Integrationsministeriet fremgår det, at Nyborg Kommune ligger på 1. pladsen i forhold til danske kommuners evne til at løfte nydanske folkeskoleelever fagligt.

Analysen omhandler ikke-vestlige indvandrere, som kom til Danmark, da de var højst 12 år gamle samt alle ikke-vestlige efterkommere. Det er disse nydanske elevers gennemsnitskarakterer i 2010-2016, som er i centrum. Analysen ser altså på, hvordan nydanske elever klarer sig i kommunerne – der ses ikke på, hvordan de nydanske elever klarer sig i forhold til kommunens øvrige elever. 96 elever fra Nyborg Kommune indgår i analysen.

I Nyborg Kommune er andelen af folkeskoleelever med ikke-vestlig baggrund ca. 10%, hvoraf de fleste er fordelt på kommunens to byskoler.

Læs hele analysen her

Søren Kæstel Christensen, som er skoleleder på den ene byskole, er godt tilfreds med analysens resultat.

- På Danehofskolen er vi glade for, at have fået etableret en kultur, hvor der er høje forventninger til alle elever, også dem med ikke-vestlig baggrund. I personalegruppen oplever vi en stor opmærksomhed på elevernes faglige udvikling og en stor faglig stolthed, når det lykkes.
En del af det gode resultat kan, efter min mening, også tilskrives, at vi i Nyborg Kommune har traditionelle modtagelsesklasser, som et springbræt for nyankomne elever til at deltage fuldt ud i den almindelige undervisning. Vi oplever en stor forældregruppe med ikke-vestlig baggrund, som har høje uddannelsesmæssige ambitioner på deres børns vegne, hvilket er med til at løfte gennemsnittet yderligere.

Skoleleder på Birkhovedskolen, Carsten Højgaard Nielsen, ser resultatet som et tegn på, at en målrettet indsats over en længere periode, har båret frugt.

- Vi har igennem længere tid prioriteret dette område og styrket lærernes kompetencer indenfor dansk som andetsprog. Det er en proces, hvor vi hele tiden har fokus på, at sproglig udvikling bør være en dimension i al vores undervisning og dette fokus er en af grundene til, at vi løfter disse elever. Vi er hele tiden opmærksomme på, hvordan vi kan gøre det bedre og vi vil blive ved med at arbejde med sproglig udvikling i fagene. På den måde løfter vi alle elever fagligt, ikke kun dem med ikke-vestlig baggrund.

Det er ikke kun på skoleområdet, at man har fokus på børn med ikke-vestlig baggrund. Også i kommunens sundhedspleje og dagtilbud arbejdes der bevidst med integration og sproglig udvikling.

- Praksis i vores børnehave er præget af en stor sproglig bevidsthed. Gennem hele dagen har vi fokus på at skabe situationer, hvor børnene både får mulighed for at høre en masse sprog og bruge sproget selv. Et af vores mål er, at alle børn har et veludviklet sprog, når de starter i skole. Vi lægger også stor vægt på et godt forældresamarbejde, ikke mindst med forældre med ikke-vestlig baggrund, som typisk ikke har erfaringer med den danske institutionskultur. I samarbejdet med forældrene har vi fokus på integration generelt, men også på hvordan de kan understøtte deres børns sproglige udvikling i hjemmet, og vi kan se at dette fokus har en positiv betydning, siger Tina Nielsen, som er institutionsleder i børnehaven Valhalla.

Det gode resultat i analysen får dog ikke Nyborg Kommune til at ændre fokus. Der vil fortsat være fokus på undervisningen af elever med ikke-vestlig baggrund, særligt den sproglige udvikling, som er afgørende for de faglige resultater, men også integration i folkeskolen i bredere forstand.

For yderligere oplysninger, kontakt

Pernille Hejmann El-Zayyat, pædagogisk konsulent, e-mail:phe@nyborg.dk, tlf: 6333 6806.
Jan Hermansen, skole- og kulturchef, e-mail: jhe@nyborg.dk, tlf: 6333 7883.

Kilder

Søren Kæstel Christensen, skoleleder på Danehofskolen, e-mail: skae@nyborg.dk, tlf: 6333 7022.
Carsten Højgaard Nielsen, skoleleder på Birkhovedskolen, e-mail: cne@nyborg.dk, tlf: 6333 7021.
Tine Nielsen, institutionsleder i børnehaven Valhalla, e-mail: tin@nyborg.dk, tlf: 6333 7056.

 

Sidst opdateret 23. februar 2018