Rift om grunde i Jagtenborg

Der er ved at gå forår i Nyborg Kommunes parcelhusudstykning i Jagtenborg.

Luftfoto af området ved Jagtenborg

Der er stadig 69 grunde til salg, men af dem er de 19 grunde reserveret. De 12 af reservationerne er aftalt i løbet af januar og februar i år, så 2018 er startet med stor efterspørgsel.

Reservationen kan dog blive kort, hvis en anden familie beslutter sig for at købe grunden. Så skal udnyttelsen af fortrinsretten ske hurtigt.

Husene skyder hastigt op i området, hvor der er bygget på næsten alle 44 solgte grunde, og mange haver er anlagt.

Den nye rundkørsel på fynsvej giver herudover en lettere og mere trafiksikker adgang til og fra området.

Du er meget velkommen til at skrive eller ringe til os, så sender vi materiale på de udstykninger, du er interesseret i.

For yderligere oplysninger, kontakt

Hanne Tornhøj, Teknik- og Miljøafdelingen, e-mail: hto@nyborg.dk, tlf. 6333 7947.

Lone H. Larsen, Teknik- og Miljøafdelingen, e-mail: lola@nyborg.dk, tlf. 6333 7945.
 

 

Sidst opdateret 27. februar 2018