Valg til Udsatterådet 2018-2021

Nyborg Kommune skal have udpeget nye medlemmer til Udsatterådet.

Udsatterådet rådgiver Social- og Familieudvalget omkring udsatteområdet og er et samlet talerør for udsatte grupper i kommunen.

Udsatterådet består af 12 medlemmer, heraf skal de 4 vælges blandt brugerrepræsentanter fra udsatteområdet og 4 fra sociale organisationer.

Hvem kan indstille og hvem kan indstilles?

Interesseorganisationer, lokale sociale organisationer og enkeltpersoner kan indstille medlemmer. For at komme i betragtning skal du bo i Nyborg Kommune eller have anden lokal forankring i kommunen. Du skal også have kendskab til rådets målgruppe, som er personer i en udsat livssituation på grund af hjemløshed, stof- og alkoholmisbrug, sindslidelse, prostitution eller vold.

Forslag til nye medlemmer bedes senest 27. februar 2018 indsendt til:

Udsatterådet
Socialafdelingen
Torvet 1,
5800 Nyborg

Eller send en sikker e-mail med dit forslag via digital post på borger.dk.

Send en sikker e-mail

For yderligere oplysninger om rådets formål, arbejdsvilkår m.m., kontakt

Maibritt Eghave, e-mail: mae@nyborg.dk, tlf. 6333 7804. 

Sidst opdateret 12. februar 2018