Nyborg et stort skridt nærmere verdensarven

Nyborg Kommune og Østfyns Museer har siden 2011 arbejdet målrettet på at gøre Nyborg Slot og by til en værdig kandidat til UNESCO’s verdensliste.
I fredags kom Slots- og Kulturstyrelsens anerkendelse af, at Nyborg Slot og by nu er en værdig kandidat.

Slots- og Kulturstyrelsen har nu vurderet rækken af ansøgninger til den danske optagelsesliste til UNESCO’s verdensarvsliste, den såkaldte tentativliste.

Styrelsen har lagt vægt på, at de forslag, der optages på tentativlisten også har stor sandsynlighed for at opnå den endelige optagelse på UNESCO’s verdensarvsliste over verdens umistelige natur- og kulturarv. Det er derfor kun yderst få, der i første omgang har fået plads på tentativlisten, mens yderligere nogle få - og heriblandt Nyborg - er udvalgt af Slots- og Kulturstyrelsen til yderligere bearbejdning med henblik på en snarlig optagelse på tentativlisten. I Nyborgs tilfælde skal der bl.a. arbejdes på at tydeliggøre sammenhængen mellem de udvalgte fortællinger og deres fysiske udtryk.

Styrelsen har meddelt Nyborg Kommune og Østfyns Museer, at man umiddelbart efter sommerferien ønsker at indlede drøftelser om, hvorledes man i et samarbejde kan foretage den endelige udvikling og målretning af ansøgningen.

Det er selvsagt et forløb, som vi glæder os til og ser som de første skridt af udarbejdelsen af den endelige og meget omfattende ansøgning til UNESCO, der efter planen skal indsendes i 2021.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Kenneth Muhs, borgmester Nyborg Kommune, e-mail: kmu@nyborg.dk, tlf. 2159 9966.

Erland Porsmose, direktør Østfyns Museer, e-mail: erp@ostfynsmuseer.dk, tlf. 6160 1003.

 

Se også Kulturministeriets hjemmeside

Sidst opdateret 02. juli 2018