Ebbe Hajslund bliver ny formand for Seniorrådet

Et enigt Seniorråd har valgt Ebbe Hajslund som ny formand for Seniorrådet i Nyborg Kommune.

Ebbe har indtil nu været næstformand for Seniorrådet, og han er derfor klædt godt på til at fortsætte arbejdet som formand. Ny næstformand bliver Svend Erik Stougaard.

Det har stået klart et stykke tid, at Seniorrådet skulle have en ny formand. Bent Guul, der tidligere var formand for Seniorrådet, valgte at træde tilbage på grund af læseproblemer forsaget af øjensygdommen AMD. Dermed var der lagt op til en ny konstituering af Seniorrådet.

Det var et enigt Seniorråd, der på den baggrund pegende på Ebbe Hajslund som ny formand. Ebbe, der ved Seniorrådsvalget i november fik et flot valg med 611 stemmer, glæder sig til at føre det gode arbejde i Seniorrådet videre i samarbejde med næstformand Svend Erik Stougaard og resten af rådets medlemmer.

Og der er allerede fuld fokus på det kommende arbejde:
- Et af mine største ønsker og noget af det, jeg vil arbejde for, er at gøre Seniorrådet endnu mere synligt for borgerne i Nyborg Kommune. Vi har gang i mange spændende projekter, og har et godt samarbejde med Nyborg Kommune, hvor vi bliver hørt og inddraget omkring beslutninger på ældreområdet. Derudover skal vi snart mødes med Ældreminister Thyra Frank for at give input til værdighed i ældreplejen. Det er nogle af de ting, vi gerne vil blive endnu bedre til at fortælle om, siger Ebbe Hajslund.

Seniorrådet har til opgave at rådgive Nyborg Kommune i ældrepolitiske spørgsmål og dermed varetage interesserne for de ældre borgere. Derudover skal Seniorrådet høres om alle forslag og politiske spørgsmål, der vedrører de ældre i kommunen. 

Sidst opdateret 18. juni 2018