Jobcentret i Nyborg får positive tilbagemeldinger fra både borgere og virksomheder

9 ud af 10 borgere og mere end 4 ud af 5 virksomheder er tilfredse med Jobcenter Nyborg.

Nyborg Kommune har spurgt borgere og virksomheder om deres møde med kommunens Jobcenter. Tallene fra de to brugertilfredshedsundersøgelser viser, at begge parter vurderer Jobcentrets service, tilbud og aktiviteter positivt.

Der har været et politisk ønske, i Nyborg Kommune, om at Jobcenter Nyborg gennemfører en brugertilfredshedsundersøgelse i forhold til kontakten med både borgere og virksomheder. Denne tilfredshedsundersøgelse er nu gennemført med bred repræsentation af både virksomheder og borgere.

Tallene i undersøgelsen viser, at virksomhederne Nyborg Kommune har et højt kendskab til Jobcenter Nyborg og at de er tilfredse med den service, de får, når de er i kontakt med Jobcenter Nyborg. Mere end 4 ud af 5 virksomheder angiver, at Jobcenter Nyborg i høj grad løser de opgaver, som virksomhederne henvender sig med.

På borgersiden viser undersøgelsen, at borgerne oplever at blive mødt med en tilgang, der er både professionel og personlig. Således siger ca. 9 ud af 10 borgere, der har besvaret undersøgelsen, at de oplever at blive lyttet til og inddraget af sagsbehandlerne. Derudover oplever borgerne, at de sammen med deres sagsbehandler får lagt en tydelig plan for det videre forløb frem mod beskæftigelse.

SOS Dansk Autohjælp udtaler:
- Fremragende samarbejde med Jobcenter Nyborg, der i den grad formår at lytte til virksomhedens behov og få gennemført nødvendig opkvalificering af ledige, som så efterfølgende også har fået ansættelse hos os. Vi er særdeles tilfredse med det arbejde sagsbehandleren har lagt i processen og det tilskynder os i meget høj grad til at fortsætte det gode samarbejde. Sagsbehandleren har formået at identificere både egnede kandidater og samtidig få dem gjort klar til ansættelse her. Vi har så efterfølgende kunnet opkvalificere yderligere i tæt samarbejde med jobcentret. Vi har i 2017 ansat i alt tre ledige fra Jobcenter Nyborg og det var ikke sket uden sagsbehandlers utrættelige tilgang.

Vibeke Ejlertsen, formand for Beskæftigelsesudvalget udtaler:
- Samlet set bekræfter den positive tilfredshedsundersøgelse, at Jobcenter Nyborg er lykkedes med en række tiltag, der er rettet mod borgere og virksomheder. Alt i alt fortæller tallene i tilfredshedsundersøgelsen historien om et positivt samspil mellem borgere, virksomheder og Jobcenter Nyborg, når det handler om jobskabelse, fastholdelse og rekruttering. Jeg er utrolig glad for de resultater som kommer til udtryk i undersøgelsen slutter Vibeke Ejlertsen.

For yderligere oplysninger, kontakt

Vibeke Ejlertsen, formand for Beskæftigelsesudvalget, tlf. 4082 7254.


Sidst opdateret 14. juni 2018