Nyborg Miniby får ny og mere markant placering

Minibyen bliver med en ny central placering en del af den store historiske fortælling om Nyborg - Danmarks Riges Hjerte.

Målet er at give flere mulighed for at opleve den klassiske middelalderstruktur, som bykernen er opbygget efter.

Nyborg Miniby giver et fantastisk perspektiv på, hvordan bykernen er opbygget med lige parallelle veje og mange baggårde, og nu skal Minibyen frem i lyset.

Nyborg Minibys nye lokaler er på Borgmestergården ved siden af Nyborg Slot og på Vejerboden ved Vesterhavnen i Nyborg. De to centrale placeringer gør det nemmere for
både nyborgensere og turister at opleve Nyborgs bygninger i fugleperspektiv. Derudover vil Nyborg Miniby fremover lave særudstillinger på Bastionen på udvalgte tidspunkter i løbet af året. Værkstedet forbliver i aktivitetscentret på Bastionsvej 2, Nyborg.

Minibyen er blevet bygget og udbygget siden 1992. En række frivillige har brugt lange aftener i kælderen på byens aktivitetscenter på at opbygge en 1-1 kopi af Nyborg, som byen så ud, inden voldene blev fjernet.

De fingernemme frivillige har gennem hele byggeperioden haft et tæt samarbejde med Nyborgs Teknik- og Miljøafdeling og Nyborg Lokalhistoriske Arkiv. Målet har været at gøre
minibyen så nøjagtig som mulig, og alle bygninger er genskabt, dels ud fra kopier af byggetegninger og dels ud fra gamle fotografier.

Det er Nyborg Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg, der har truffet beslutning om at tilbyde Nyborg Miniby nye lokaler, der kan medvirke til at sikre Minibyens fremtid, og hvor
borgere og turister kan få et visuelt indblik i Nyborg bys historie.

Erik Rosengaard, formand for Kultur- og Fritidsudvalget, udtrykker stor glæde for, at en løsning nu er fundet. Der vil være meget synergi imellem de forskellige udstillingsområder,
som kan sætte fokus på det historiske element. - Jeg er glad for, at Nyborg Miniby nu får sin berettigelse og den plads, de længe skulle have haft, for det flotte arbejde de leverer for Nyborg indre bys historie til gavn for borgere og turister, udtaler Erik Rosengaard.

Repræsentant Preben Routhe er begejstret for de nye lokaler og udtrykker en stor tak til Nyborg Kommune, for at give mulighed for igen at kunne byde nyborgensere og turister
indenfor til flotte deludstillinger på Borgmestergården og Vejerboden og spændende særudstillinger på Bastionen.

Fakta

I Nyborg eksisterer de tre lokalhistoriske arkiver som selvstændige enheder under Nyborg Bibliotek, og der er p.t. tilknyttet ca. 25 frivillige. Arkiverne indsamler, registrerer, bevarer og formidler materialer om Nyborg Kommunes historie. De udgiver årsskriftet ”Nyborg - før og nu” samt ”Lokalhistorisk kalender”, arrangerer udstillinger og deltager i Kulturnatten.

For yderligere oplysninger, kontakt

Erik Rosengaard, formand for Kultur- og Fritidsudvalget, mail: ero@nyborg.dk, tlf. 4088 5072.

Preben Routhe, Nyborg Miniby, mail: epro@live.dk, tlf. 5155 6618.

Sidst opdateret 12. juni 2018